Sveinung Rotevatn (V) er statsråd i Klima- og miljødepartementet. .
Sveinung Rotevatn (V) er statsråd i Klima- og miljødepartementet. .

- Det er viktig at det lønner seg å ta grønne valg

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn deler av sine energistandpunkt i Energipraten.

Publisert

Navn: Sveinung Rotevatn

Alder: 32 år

Stilling: Statsråd

Arbeidsgiver: Klima og miljødepartementet (KLD)

- På hvilken måte tenker du at koronakrisen kommer til å påvirke klimaarbeidet? Kan det overhodet komme noe godt ut av en slik krise?
- Først vil jeg understreke at dette er en alvorlig situasjon for Norge. Mange er syke og vi ser store følger for økonomien vår. Vi må sikre at krisen ikke forsinker omstillingen til lavutslippssamfunnet, og at vi tenker miljø og klima når vi nå setter i verk tiltak. Jeg tror det er mange nå som lærer mye om hvordan vi kan samarbeide og jobbe sammen digitalt. Kanskje vil denne krisen gjøre oss mer bevisst på hvor mye vi reiser, og gjøre det enklere for oss å ta bærekraftige valg i framtida.

Vi må sikre at krisen ikke forsinker omstillingen til lavutslippssamfunnet, og at vi tenker miljø og klima når vi nå setter i verk tiltak.

Sveinung Rotevatn

- Hvordan påvirker koronakrisen deg og din arbeidsplass?
- Alle medarbeiderne i KLD er på hjemmekontor. Det har vært noen oppstartsproblemer, men det fungerer fint å også jobbe digitalt med de ansatte i departementet.

- Får energibransjen den oppmerksomheten den fortjener?
- Jeg sitter ikke med et inntrykk av at energibransjen i Norge blir oversett. Snarere tvert om. Kraftbransjen er en viktig næring i Norge og legger til rette for økt elektrifisering. Noen av de mest diskuterte sakene det siste året, har vært kraftsaker. For eksempel kraftkabler og vindkraft på land.

- Hvordan tror du verden får dekket sine energibehov i fremtiden?
- Det er ikke mulig å si hvordan verdens energisituasjon er i framtiden. Men én ting er klart. Skal verdens utslipp av klimagasser reduseres i tråd med klimamålene, må hele energisystemet endres og energi må i hovedsak dekkes av fornybare kilder.

Skal verdens utslipp av klimagasser reduseres i tråd med klimamålene, må hele energisystemet endres og energi må i hovedsak dekkes av fornybare kilder.

Sveinung Rotevatn

- Hva tenker du om elektrifiseringen av Norge?
- I Norge har vi i all hovedsak ren, fornybar strøm. Elektrifisering er i mange sektorer effektivt for å redusere utslipp, så jeg er i hovedsak positiv. Men mer bruk av strøm skaper også utfordringer, både for strømnettet og behovet for mer kraft. Oppgradering av strømnettet er kostbart, og utbygging av ny fornybar kraft kan ha negativ påvirkning på natur og miljø. Jeg tror vi skal klare å løse disse utfordringene, men da må vi klare å ha to tanker i hodet samtidig.

Selv om strøm er relativt rimelig i Norge, gir redusert forbruk naturligvis også lavere strømregning for den enkelte.

Sveinung Rotevatn

- Hvor opptatt er du av å spare strøm?
- Bruker vi mindre strøm, reduserer vi noe av behovet for å bygge ut mer fornybar kraft. Dette kan spare miljø og natur for inngrep. Selv om strøm er relativt rimelig i Norge, gir redusert forbruk naturligvis også lavere strømregning for den enkelte.

- Hvor står du når det gjelder vindkraft?
- Jeg tenker at diskusjonen om vindkraft ikke er så ulik diskusjonen vi allerede er godt kjent med om vannkraft. Vi har behov for mer fornybar energi for å redusere utslipp, men det er samtidig viktig å redusere tap av og ta vare på naturmangfold og viktige miljøverdier. Som klima- og miljøminister er jeg opptatt av vi har en god balanse mellom utbygging av fornybar kraft og at det blir tatt tilstrekkelig hensyn til viktige miljø- og naturverdier. Da er konsesjonssystemet viktig. Regjeringen kommer til å legge fram en stortingsmelding om vindkraft som går grundig gjennom konsesjonsbehandlingen. Målet er å forbedre og se på mulige innstramminger av dagens praksis. Det syns jeg er bra.

Som klima- og miljøminister er jeg opptatt av vi har en god balanse mellom utbygging av fornybar kraft og at det blir tatt tilstrekkelig hensyn til viktige miljø- og naturverdier.

Sveinung Rotevatn

- Skal du ha solpanel på taket ditt?
- Jeg skulle gjerne sett at vi hadde solpanel på taket, men jeg bor i leilighet, så det er ikke bare opp til meg.

- Hva gjør du for å bidra til at Norge skal nå klimamålene?
- Personlig prøver jeg å redusere klimaavtrykket ved å gjøre bevisste valg som for eksempel å spise mindre kjøtt. Men jeg er også stolt av å være en del av en regjering som tar klimautfordringene på alvor. Vi ser nå at politikken gir resultater.

- Hva tror du oljeprisen vil ligge på i 2020, 2030 og 2050?
- Jeg vil ikke spå hva oljeprisen vil ligge på framover. Dette er et eget fagfelt som jeg overlater til ekspertene.

- Bør vi lete etter mer olje og gass
- I Granavolden sier vi at vi skal legge til rette for lønnsom produksjon av olje og gass, blant annet gjennom forutsigbare rammevilkår.

Vi skal ikke gå rundt og skamme oss, men det er viktig at det lønner seg å ta grønne valg.

Sveinung Rotevatn

- Har du flyskam?
- Det er bra om vi alle er kritiske til om vi faktisk trenger å gjennomføre en flyreise eller ikke. Vi skal ikke gå rundt og skamme oss, men det er viktig at det lønner seg å ta grønne valg. Luftfart er omfattet av kvotesystemet og alle flyselskaper må derfor dekke inn sine utslipp med utslippskvoter.

- Hva vil du anbefale andre å lese, se på eller høre på for å lære mer om klima og energi?
- Da vil jeg bruke anledningen til å skryte av Miljødirektoratet sin klimapodkast. Denne er i utgangspunktet rettet mot de som jobber med klima i kommunene, men alle kan lære mye nyttig her.

Her kan du lese andre artikler i Energipraten.