Kristin Lian er administrerende direktør i det ny-fusjonerte kraftselskapet Elvia.
Kristin Lian er administrerende direktør i det ny-fusjonerte kraftselskapet Elvia.

- Det er vår egen skyld at kraftbransjen er usynlig

Kristin Lian innrømmer at kraftbransjen er introvert i Energipraten.

Publisert Sist oppdatert

Navn: Kristin Lian

Alder: 45 år

Stilling: Administrerende direktør

Arbeidsgiver: Elvia (Tidligere Hafslund Nett og Eidsiva Nett)

Jeg er stolt og imponert over hva vi har fått til midt i en pandemi, på hjemmekontor og teams.

- Rett før sommeren ble det sammenslåtte Elvia født - midt i en pandemi - hvordan har det vært?
- Utrolig hektisk og utrolig gøy! Jeg er stolt og imponert over hva vi har fått til midt i en pandemi, på hjemmekontor og teams. Sammenslåing av Hafslund Nett og Eidsiva Nett er en stor jobb. Og dette er en periode der vi burde ha hatt mye tid sammen for å bli kjent og lage ett selskap. Det er mange prosesser og it-systemer som skal slås sammen. Og det er klart at det arbeidet ikke er like enkelt på teams. Men samtidig så visker det digitale rom ut geografiske skiller. Så da spiller det ingen rolle om du sitter på Hamar eller i Oslo.

- Det har vært mye snakk om kvinneandelen i energibransjen i år - synes du kvinneandelen i bransjen er for lav?
- Det er heldigvis i bedring. Vi bør ha god balanse og mangfold. Det betyr ikke nødvendigvis at vi skal lik balanse. Men det viktig at vi rekrutterer bredt slik at vi finner alle de beste talentene og ikke bare ser på deler av rekrutteringsgrunnlaget. Det gjelder på medarbeidernivå og det gjelder på ledernivå.

Kvinner løser kanskje lederoppgaven på en annen måte enn menn, men oppnår like gode resultater. Dette må det skapes kultur for hos de som rekrutterer.

- Anne Grethe Ellingsen vil sende energibransjens menn på kurs heller enn å fortsette å sende kvinnene på kurs - for å få opp andelen kvinner. Er du enig i et slikt grep?
- Ja det er kanskje noe i det. Men det er sammensatt. Kvinner må ville inn i vår bransje. Det tror jeg vi kan få til ved å fortelle mer om oppgavene vi løser. Mange kvinner er mer opptatt av samfunnsoppdraget enn av teknologi. Og så må vi i bransjen også tenke litt nytt. Det gjelder kanskje særlig når vi skal rekruttere ledere. Kvinner løser kanskje lederoppgaven på en annen måte enn menn, men oppnår like gode resultater. Dette må det skapes kultur for hos de som rekrutterer. Så derfor er det kanskje menn som må sendes på kurs. ;-)

- Hvordan har koronakrisen påvirket deg og din arbeidsplass?
- For oss har det vært viktig å kunne opprettholde strømforsyningen til to millioner mennesker på Østlandet. Derfor har vi hatt stor fokus på å kunne ivareta beredskapen vår. Vi ser heldigvis ikke store økonomiske konsekvenser. Det er foreløpig få konkurser blant våre kunder. Og foreløpig merker vi ikke nedgang i nybygging. Det er stadig store utbyggingsprosjekter som trenger vår infrastruktur.

Vi er en introvert bransje, full av ingeniører som ikke har tid til å snakke om det vi gjør.

- Får energibransjen den oppmerksomheten den fortjener?
- Deler av energibransjen får kanskje det. Men kraftbransjen er ganske usynlig. Det er vår egen skyld. Vi er en introvert bransje, full av ingeniører som ikke har tid til å snakke om det vi gjør.

Jeg er optimist og tror vi klarer målet om karbonnøytral i 2050! Og det betyr en massiv omlegging av energisystemet vårt.

- Hvordan tror du verden får dekket sine energibehov i fremtiden?
- Jeg er optimist og tror vi klarer målet om karbonnøytral i 2050! Og det betyr en massiv omlegging av energisystemet vårt. Først og fremst så tror jeg at vi kommer til å se en dramatisk nedgang i fossil energi. De fleste prognoser sier at sol og vind vil øke. Det vil komme mer uregulerbare energikilder inn i vårt system og det vil gjøre kraftsystemet enda mer komplekst. Og det er gøy for oss som jobber i nettbransjen.

- Hva tenker du om elektrifiseringen av Norge?
- Jeg tenker at elektrifisering er viktigste vi kan gjøre for å nå utslippsmålene i Norge. Og jeg er sikker på at vi kommer til å klare det på en god måte. Men det vil kreve at aktørene samarbeider for å lage det beste kraftsystemet. Det vil kreve samarbeid mellom DSO, TSO, forbrukere og produsenter. Det vil kreve god balanse mellom marked og regulering. Det er en spennende utfordring for oss i bransjen.

- Hvor opptatt er du av å spare strøm?
- Jeg er ikke veldig opptatt av å spare strøm. Jeg har ren fornybar kraft i kontakten hjemme, så samvittigheten er ganske ren.

Jeg tror Norge er i en særstilling og har det vi trenger av kompetanse til å lykkes med offshore vind.

- Hvor står du når det gjelder vindkraft?
- ….. håpet du ikke skulle spørre. Jeg tror vi trenger vindkraft i morgendagens kraftsystem. Det er et viktig bidrag til å møte morgendagens forbruksøkning av elektrisitet. Og så registrerer jeg at det er mye lokal motstand. Det er viktig med gode konsesjonsprosesser slik at det gir forutsigbarhet for lokalmiljøene, og det er viktig at det ikke gir for store inngrep i lokalmiljøet. Jeg er også spent på hvordan grunnrenteskatt på vind kan gi større teknologinøytralitet ved investeringsbeslutninger. Framover tenker jeg at det store potensialet vil ligge i offshore vind. Det blir spennende å følge med på utviklingen. Jeg tror Norge er i en særstilling og har det vi trenger av kompetanse til å lykkes med offshore vind.

- Skal du ha solpanel på taket ditt?
- Ja. Har egentlig tenkt på det lenge. Har bare ikke «fått ut fingeren».

- Hva gjør du for å bidra til at Norge skal nå klimamålene?
- Jobber i kraftbransjen. :-) Elektrifisering er svært viktig for at Norge skal nå klimamålene. På privaten så er det sikkert mindre enn jeg burde. Men jeg kjører i hvert fall elbil.

- Hva tror du oljeprisen vil ligge på i 2020, 2030 og 2050?
- Det vet jeg ikke.

- Bør vi lete etter mer olje og gass?
- Det er jeg usikker på.

- Har du flyskam?
- Ja. Jeg flyr mer enn jeg burde.

- Hva vil du anbefale andre å lese, se på eller høre på for å lære mer om klima og energi?
- Tror det viktigste er å følge med i dagsaktuell media og der er enerWE et godt eksempel.

Her kan du lese andre artikler i Energipraten.

Powered by Labrador CMS