- Det er utrolig at mange politikere ønsker å legge ned Norges viktigste næring

Møt tidligere olje- og energiminster Sylvi Listhaug i Energipraten.

Publisert Sist oppdatert

Navn: Sylvi Listhaug

Alder: 42 år

Stilling: Stortingsrepresentant FrP, 1. nestleder FrP (tidligere olje- og energiminister)

Arbeidsgiver: Stortinget

- Du fikk jo ikke så mange dagene i ministerstolen i Olje og energidepartementet, men hvis du kunne valgt én ting du fikk gjennomført som olje- og energiminister, hva skulle det vært?
- At iskanten - altså hvor langt nord oljenæringen kan lete etter olje - går der iskanten faktisk til enhver tid er. Det handler om stabile og gode rammevilkår for Norges viktigste næring som sysselsetter tusenvis, gjør at mange kan bo i distriktene og pendle på jobb og sikrer store inntekter til vårt velferdssamfunn.

Debatten om energibransjen handler for mye om symbolpolitikk

- Får energibransjen den oppmerksomheten den fortjener?
- Nei, debatten om energibransjen handler for mye om symbolpolitikk. Det er utrolig at mange politikere ønsker å legge ned Norges viktigste næring, olje- og gassnæringen, for å redde klimaet. Resultatet av en slik hodeløs politikk vil etter alle solemerker være økte utslipp i verden fordi Norge produserer olje og gass med lavere utslipp enn mange andre land. I tillegg ville det bety massearbeidsledighet og store økonomiske utfordringer for den norske velferdsmodellen. Vindkraft får mye oppmerksomhet og her er det viktig å få på plass klare rammer for dette fremover. Det må bli slutt på at lokalsamfunn overkjøres. Minst oppmerksomhet får den fantastiske vannkraften Norge er velsignet med, og som gjør at vi har så mye grønn energi i Norge.

Med mindre helt ny teknologi kommer og revolusjonerer hele markedet, vil fossilt brennstoff være klodens viktigste energikilde i all overskuelig fremtid

Sylvi Listhaug

- Hvordan tror du verden får dekket sine energibehov i fremtiden?
- Fossile energikilder står i dag for rundt 80 prosent av verdens energiforbruk. Med mindre helt ny teknologi kommer og revolusjonerer hele markedet, vil fossilt brennstoff være klodens viktigste energikilde i all overskuelig fremtid. Den oljearbeideren som skal skru igjen krana på norsk sokkel, er enda ikke født. Selv om Europa jobber iherdig for å redusere bruken av kullkraft, bygger Kina kullkraftverk i høyt tempo. Vind- og solenergi øker raskt men dekker bare fire prosent av energibehovet i verden så langt.

- Hva tenker du om elektrifiseringen av Norge?
- Norge er i stor grad elektrifisert. Nettopp det at vi har mye kraftkrevende industri langs hele vårt landstrakte land, er et resultat av at vi har god tilgang til billig vannkraft. Elektrifiseringsdebatten de senere år, er i stor grad preget av symbolpolitikk. Å stenge av energiproduserende gassturbiner i Norge, for heller å eksportere den gassen til Europa for forbrenning der, vil gjøre lite for klimaet globalt. Men det ser litt penere ut for Norges klimaregnskap. FrP er opptatt av at det ikke skal være norske husholdninger som skal sitte igjen med svarteper i form av høyere strømpriser og nettleie.

Jeg er sunnmøring og selvsagt opptatt av å holde strømregningene så lave som mulig

Sylvi Listhaug

- Hvor opptatt er du av å spare strøm?
- Ja, jeg er sunnmøring og selvsagt opptatt av å holde strømregningene så lave som mulig.

- Hvor står du når det gjelder vindkraft?
- Jeg tror de fleste har fått med seg at jeg synes det har blitt alt for mange konflikter ut av vindkraftutbyggingen. Den lokale forankringen har vært alt for svak mange steder, og de som skal leve med vindturbinene blir forståelig nok frustrerte. Vindkraft i seg selv trenger ikke være negativt hvis lokalbefolkningen er positiv, men konsesjonssystemet vi har hatt hittil har vært altfor slepphendt. Det må strammes kraftig inn på dette.

- Skal du ha solpanel på taket ditt?
- Nei.

Det viktigste Norge kan bidra med for å gjøre verden grønnere, er teknologiutvikling

Sylvi Listhaug

- Hva gjør du for å bidra til at Norge skal nå klimamålene?
- Fronte en politikk som ikke handler om symboler, men som gir resultater; bruke gulrot ikke pisk. Det viktigste Norge kan bidra med for å gjøre verden grønnere, er teknologiutvikling. Vi står for vel én promille av verdens utslipp, så om vi hadde stengt ned hele landet ville det ikke hatt særlig mye å si. Vi bidrar med gass til Europa som gjør at de bytter ut kull og en olje- og gassnæring med lavere utslipp enn mange andre land. Økte avgifter og restriksjoner rammer mest dem som har minst og det er en politikk FrP ikke er tilhenger av.

- Hva tror du oljeprisen vil ligge på i 2020, 2030 og 2050?
- Vi vet at forbruket og etterspørselen etter både olje og gass er beregnet til øke i tiårene som er foran oss. Energietterspørselen vil fortsette å øke samtidig med at vi løfter milliarder av mennesker ut av fattigdom og sikrer dem del i den velferdsutviklingen vi opplever. Oljeprisen vil derfor fortsette å være såpass høy at jeg tror vi i Norge vil tjene gode penger fram til 2050 og forbi det. I årene som kommer vil mange eksisterende oljefelt i verden bli tomme så det er svært viktig med leteaktivitet for å holde oppe produksjonen.

- Bør vi lete etter mer olje og gass?
- Absolutt, vi bør sikre at vi har olje- og gassressurser å tilby så lenge etterspørselen er der.

- Har du flyskam?
- Nei, overhodet ikke. Det har vært et mål gjennom mange tiår i Norge å bekjempe skam i ulike sammenhenger. Det er ingen grunn til å skamme seg for å leve livene våre som vi ønsker.

- Hva vil du anbefale andre å lese, se på eller høre på for å lære mer om klima og energi?
- Talen min fra oljekonferansen i Sandefjord da jeg var olje- og energiminister. Der fikk jeg masse gode innspill fra flinke folk i departementet.