- Den billigste og grønneste strømmen er den du ikke bruker

Møt WWF-sjef Karoline Andaur i Energipraten.

Publisert Sist oppdatert

Navn: Karoline Andaur

Alder: 38 år

Stilling: Konstituert generalsekretær

Arbeidsgiver: WWF Verdens naturfond

- Nå har du fått prøvd deg litt i stolen som generalsekretær. Kommer du til å søke på jobben?
- Det har jeg, og du kan trygt si at dagene er blitt travlere! Det er styret vårt som ansetter generalsekretær og de har ikke lyst ut stillingen enda, så jeg tenker det er naturlig å vente til det skjer før jeg bestemmer meg. Men det er jo utrolig gøy og inspirerende å få lede organisasjonen og fortsette å skape store resultater sammen med alle de flinke folkene i WWF. Så det ønsker jeg å gjøre lengst mulig.

Jeg opplever nok at mange saker rundt energibransjen er for ensidige og at ulike påstander for lov til å stå uimotsagt, som for eksempel at norsk olje og gass er bra for verdens klima, og nødvendig for å dekke fremtidens energibehov.

Karoline Andaur

- Får energibransjen den oppmerksomheten den fortjener?
- Tja, det kommer jo an på hva en mener med fortjener. Det er skrikende behov for et systemisk grønt skifte og der er energibransjen sentral. Jeg opplever nok at mange saker rundt energibransjen er for ensidige og at ulike påstander for lov til å stå uimotsagt, som for eksempel at norsk olje og gass er bra for verdens klima, og nødvendig for å dekke fremtidens energibehov.

- Hvordan tror du verden får dekket sine energibehov i fremtiden?
- Gjennom fornybar energi. Det vil være en kombinasjon av både vind, sol og bølge. Og løsninger som vi kanskje ikke har sett enda. Det er en rivende teknologiutvikling innen fornybar energi.

- Hva tenker du om elektrifiseringen av Norge?
- Det er veldig bra, fordi det vil bidra til lavere klimagassutslipp og nye arbeidsplasser. Norge kan være en modell for resten av verden for hvordan man kan gjøre dette på en bærekraftig måte – både miljømessig, sosialt og økonomisk.

All energiproduksjon har miljøkonsekvenser, og vi vil ikke lykkes med det grønne skiftet hvis energiforbruket vokser til himmels.

Karoline Andaur

- Hvor opptatt er du av å spare strøm?
- Veldig - fordi den billigste og grønneste strømmen er den du ikke bruker! All energiproduksjon har miljøkonsekvenser, og vi vil ikke lykkes med det grønne skiftet hvis energiforbruket vokser til himmels.

- Hvor står du når det gjelder vindkraft?
- Vi er helt nødt til å kutte klimautslipp. Samtidig trenger vi mer natur, hvis vi skal fortsette å nyte godene vi får fra naturen. Og når hensynene om mindre utslipp og mer natur møtes på bakkenivå, så skaper det konflikter og et krevende dilemma. Vi trenger mer vindkraft, men det kan ikke gå på bekostning av sårbar og verdifull natur. Derfor har vi lagt fram en rekke forslag til hvordan vi kan styrke hensynet til naturen i konsesjonsprosessene. Og så heier jeg på havvind! Norge bør satse på å utvikle flytende havvind av to grunner. Det vil kutte utslipp og bidra til grønn omstilling, men vil i tillegg gjør at vi kan bygge opp nok en sektor for industri-Norge hvor vi kan være verdensledende.

- Skal du ha solpanel på taket ditt?
- Akkurat nå bor jeg i en 65 kvm leilighet, så det er nok ikke aktuelt. Men jeg har spilt inn til styret i borettslaget at det er noe de bør se på.

- Hva gjør du for å bidra til at Norge skal nå klimamålene?
- Personlig har vi elbil og flyr mindre, men så jobber jeg jo sammen med verdens beste gjeng som stadig igangsetter nye prosjekter eller gir ut faglige rapporter som svarer på hvilke valg vi må ta for å nå klimamålene. WWF var med å sørge for at vi fikk klimaloven og at Statens Pensjonsfond Utland (Oljefondet) trakk seg delvis ut av kull og nå kan investere i unotert infrastruktur for fornybar energi. Men det mest spennende som skjer nå, er at WWF, sammen med Norsk klimastiftelse og Civita, har oppnevnt et utvalg som skal gi sine tilrådinger om hvilken politikk som vil sette Norge i stand til å håndtere en klimaomstilling på̊ en vellykket måte. Det er kanskje noe av det viktigste jeg gjør gjennom jobben min i WWF – at vi sørger for at petroleumsindustrien ses på i sammenheng med klimapolitikken til Norge. Men også at vi synliggjør hvordan klimaendringene påvirker naturmangfoldet for og selve grunnlaget for vårt levesett.

Vi kommer til å tape på alle fronter om vi tror vi kan bruke olje som i dag.

Karoline Andaur

- Hva tror du oljeprisen vil ligge på i 2020, 2030 og 2050?
- Nå skal ikke jeg late som jeg er en oljeanalytiker her, og endringer i geopolitikken fremover gjør at det blir vanskelig å spå. Men jeg forutsetter at verden mener alvor med Parisavtalen og at vi skal holde den globale temperaturøkningen på godt under to grader. Det betyr en halvering av klimautslippene våre innen 2030 og nærmest null i 2050. Dette betyr igjen at det ikke er rom for olje i 2050. Så for meg så er det ikke så interessant å snakke om oljeprisene, men heller hva det vil koste oss som samfunn at vi fortsetter å investere i gårsdagens løsninger og at vi kommer til å tape på alle fronter om vi tror vi kan bruke olje som i dag. Og vi ser investorene vrir sine investeringer vekk fra forurensende energi til renere energiformer.

- Bør vi lete etter mer olje og gass?
- Nei!

- Har du flyskam?
- Det har jeg ikke. Jeg har et bevisst forhold til det å fly og det er mange som bør fly mindre enn det de gjør, også meg til tider. En kollega snakket om at det vi burde slutte med er de «umotiverte flyreisene» - altså at en bare drar en helg hit og dit fordi det er blitt så billig. Eller fordi en tror at en er uunnværlig på et møte. De reisene har jeg sluttet med.

- Hva vil du anbefale andre å lese, se på eller høre på for å lære mer om klima og energi?
- WWF sine rapporter selvsagt! Ellers så leser jeg selv nyhetsbrev på klima- og energi fra Financial Times, The Economist og The Guardian. Da får en ofte tre ulike vinklinger på samme sak. Og så vil jeg anbefale podkaster om klima som Dagbladets Klimapodden som er løsningsorientert. Men kanskje vel så viktig i disse tider er at folk først og fremst er bevisste på hvilke saker de leser eller hører på. Det er vanskelig for mange å se forskjell på hva som er annonsørinnhold eller ikke. Her mener jeg media nå må gå seg selv i sømmene og ta ansvar. Ellers går det mye i nettsteder som dn.no, tu.no, nrk.no, energiogklima.no, og selvsagt enerWE.

Her kan du lese flere intervjuer med bransjefolk i Energipraten.