Jan Olav Andersen i EL og IT forbundet.
Jan Olav Andersen i EL og IT forbundet.

- Debatten om energi er altfor polarisert

Møt Jan Olav Andersen fra EL og IT forbundet i Energipraten.

Publisert Sist oppdatert

Navn: Jan Olav Andersen

Alder: 62 år

Stilling: Forbundsleder

Arbeidsgiver: EL og IT Forbundet

- Dere har tatt til orde for fortsatt offentlig eierskap av vannkraftressursene. Hvordan jobber dere videre med denne saken nå?
- Forvaltningen av vannkraften har vært en megasuksess, både for industrien og folket. Den historien er et sterkt kort, og jeg tror fortsatt at det er solid flertall for å opprettholde reglene om offentlig eierskap. Vi kommer til å være veldig tydelig på det i høringen om Sanderud-utvalgets rapport.

Uenighet er greit, men vi trenger klare og kalde hoder.

Jan Olav Andersen

- Får energibransjen den oppmerksomheten den fortjener?
- Debatten om energi er altfor polarisert. Uenighet er greit, men vi trenger klare og kalde hoder. Vi savner blant annet en diskusjon om framtidig kraftbehov sett opp mot ambisjonene vi har for klima og industri. Det burde også vært mer oppmerksomhet rundt verdien av offentlig eierskap, og de gevinstene det har for samfunnet.

- Hvordan tror du verden får dekket sine energibehov i fremtiden?
- Det må bli en kombinasjon av ulike typer fornybar energi.

- Hva tenker du om elektrifiseringen av Norge?
- Bring it on! Det bør gå fort nå.

- Hvor opptatt er du av å spare strøm?
- Som folk flest så sparer jeg det jeg kan. Samtidig er jeg veldig tydelig på at vi som samfunn må bruke mer strøm fordi vi skal fase ut fossil energi.

- Hvor står du når det gjelder vindkraft?
- Vi trenger vind både til havs og til lands, så det må bygges mer. Samtidig er det viktig at det tas hensyn til naturen, og at lokalsamfunnene involveres på en god måte i planleggingen og konsesjonsbehandlingen.

- Skal du ha solpanel på taket ditt?
- Vi har allerede solkraft på taket. Den brukes til å varme vannet.

- Hva gjør du for å bidra til at Norge skal nå klimamålene?
- Jeg håper at EL og IT Forbundet er en tydelig stemme for elektrifisering, og at vi er en progressiv kraft i politikken.

- Hva tror du oljeprisen vil ligge på i 2020, 2030 og 2050?
- Jeg er egentlig ikke så veldig troende… Håper imidlertid at klimapolitikken har økt oljeprisen, og at fornybar energi fases inn raskt.

Det vil være høy aktivitet på norsk sokkel i mange år, selv om vi ikke leter etter mer.

Jan Olav Andersen

- Bør vi lete etter mer olje og gass?
- Nei, vi har funnet mer enn vi kan hente opp allerede. Det vil være høy aktivitet på norsk sokkel i mange år, selv om vi ikke leter etter mer.

- Har du flyskam?
- Nei. Jeg flyr mye gjennom jobben, og det kommer jeg til å gjøre helt til det finnes et godt og klimavennlig alternativ.

- Hva vil du anbefale andre å lese, se på eller høre på for å lære mer om klima og energi?
- Fakta! Det kan for eksempel være rapporter fra FNs klimapanel. Ellers så kommer det med jevne mellomrom rapporter som viser mulighetene til arbeidsplasser som ligger i det grønne skifte. Disse viser jo at vi kan omstille oss til noe bra, og det er viktig å ha med seg.