Hege Kristin Ulvin er fersk i jobben som kommunikasjonssjef i Miljøstiftelsen Zero. - Jeg vil ikke si at jeg gruer meg til noe, men jeg er spent på hvordan temperaturen i klimadebatten utvikler seg videre, sier hun.
Hege Kristin Ulvin er fersk i jobben som kommunikasjonssjef i Miljøstiftelsen Zero. - Jeg vil ikke si at jeg gruer meg til noe, men jeg er spent på hvordan temperaturen i klimadebatten utvikler seg videre, sier hun.

- De fleste har litt å gå på hva gjelder strømsparing i heimen

Møt Zeros ferske kommunikasjonssjef Hege Kristin Ulvin i Energipraten.

Publisert

Navn: Hege Kristin Ulvin

Alder: 40 år

Stilling: Kommunikasjonssjef

Arbeidsgiver: Miljøstiftelsen Zero

Jeg er spent på hvordan temperaturen i klimadebatten utvikler seg videre.

Hege Kristin Ulvin

- Gratulerer med ny jobb! Hva gleder du deg mest til å ta fatt på og hva gruer du deg til?
- Jeg gleder meg aller mest til å bli kjent med Zero og sette meg inn i alt det fantastiske arbeidet som gjøres her. Det blir svært spennende å få bidra til å fremme gode klimaløsninger, noe som er helt avgjørende for å bevege klimakampen fremover. Jeg vil ikke si at jeg gruer meg til noe, men jeg er spent på hvordan temperaturen i klimadebatten utvikler seg videre.

- Får energibransjen den oppmerksomheten den fortjener?
- Jeg synes oppmerksomheten rundt energibransjen er høy, og det er også viktig i lys av det grønne skiftet. Klimasaken har bidratt mye til økt debatt og blest rundt bransjen, ikke minst hva gjelder oljenæringen og vindkraft.

Verden går i en retning hvor fornybare løsninger dominerer stadig mer, spørsmålet er om det går fort nok til å unngå skadelig global oppvarming.

Hege Kristin Ulvin

- Hvordan tror du verden får dekket sine energibehov i fremtiden?
- Verden går i en retning hvor fornybare løsninger dominerer stadig mer, spørsmålet er om det går fort nok til å unngå skadelig global oppvarming.

- Hva tenker du om elektrifiseringen av Norge?
- Elektrifisering av Norge er en av våre viktigste klimapolitiske oppgaver. Da trenger vi nok fornybar strøm fra ulike kilder.

- Hvor opptatt er du av å spare strøm?
- Vi prøver å tenke strømsparing hjemme, og det som har størst virkning er vel at vi har valgt å bo energieffektivt i et ganske lite rekkehus. Vi jobber med å lære ungene å ikke dusje i evigheter, noe som regulerer seg ganske greit ved at vi bevisst satte inn en liten varmtvannsbereder da vi flyttet inn. Jeg tror de fleste har litt å gå på hva gjelder strømsparing i heimen.

Vi bør fremover unngå prosjekter med for store konflikter med dem som bor i nærheten, natur og biologisk mangfold.

Hege Kristin Ulvin

- Hvor står du når det gjelder vindkraft?
- Jeg har stor respekt for at mange synes vindkraft er problematisk, og vi bør fremover unngå prosjekter med for store konflikter med dem som bor i nærheten, natur og biologisk mangfold. Samtidig trenger vi en moderat utbygging av vindkraft for å få nok fornybar energi til elektrifisering. Vi må huske at dersom vi ikke løser klimakrisen, vil naturen i sin tur bli skadelidende.

- Skal du ha solpanel på taket ditt?
- Det skulle jeg gjerne hatt, men jeg ser jeg har en jobb å gjøre om jeg skal få borettslaget til å investere i solpanel for alle enheter. Kanskje kommer vi dit en dag?

Vi har merket at å endre forbruksmønster krever mindre innsats enn man tror.

Hege Kristin Ulvin

- Hva gjør du for å bidra til at Norge skal nå klimamålene?
- For det første er jeg jo så heldig at jeg kan jobbe for dette hver dag i Zero. Når det gjelder personlige bidrag prøver jeg og familien å være klimabevisste blant annet ved å fly mindre, sykle og reise kollektivt til jobb, ikke spise importert kjøtt, velge norske grønnsaker og kjøpe brukt. Vi har merket at å endre forbruksmønster krever mindre innsats enn man tror.

- Hva tror du oljeprisen vil ligge på i 2020, 2030 og 2050?
- Oljeprisen akkurat nå i 2020 svinger jo veldig. Min beste gjetning er at den vil svinge i 2030 også. I 2050 bør vi ha nær null etterspørsel etter ny olje.

Vi må jobbe mot nullutslippssamfunnet, og da er det fornybare energikilder og andre næringsmuligheter enn olje og gass som er veien å gå.

Hege Kristin Ulvin

- Bør vi lete etter mer olje og gass?
- Nei, det bør vi ikke. Vi må jobbe mot nullutslippssamfunnet, og da er det fornybare energikilder og andre næringsmuligheter enn olje og gass som er veien å gå.

- Har du flyskam?
- Jeg har liten tro på skam som et godt virkemiddel i klimadebatten, så jeg prøver å tenke mindre på skam og mer på ansvar. Jeg har et veldig bevisst forhold til mine flyreiser og prøver å fly mindre, og jeg velger tog når jeg har tid og det er praktisk mulig. Jeg hadde nylig en fantastisk fin togreise fra Namdalen til Oslo - tog er en helt strålende måte å reise på og gir ofte en langt mer behagelig reiseopplevelse enn fly.

Jeg har liten tro på skam som et godt virkemiddel i klimadebatten, så jeg prøver å tenke mindre på skam og mer på ansvar.

Hege Kristin Ulvin

- Hva vil du anbefale andre å lese, se på eller høre på for å lære mer om klima og energi?
- Både EnerWe og Energi og klima skriver godt om klima og energi. Generelt lages det mye god klimajournalistikk for tiden, og det er gledelig å se at mange redaksjoner prioriterer klimasaken høyt.

Her kan du lese de tidligere artiklene med Energipraten.