EU-rådgiver Paal Frisvold savner sine kolleger. - Fraværet av fysisk tilstedeværelse med mine medarbeidere og muligheten til å delta på den inspirerende politiske arenaen i Brussel er tidvis meget frustrerende og trist, sier han.
EU-rådgiver Paal Frisvold savner sine kolleger. - Fraværet av fysisk tilstedeværelse med mine medarbeidere og muligheten til å delta på den inspirerende politiske arenaen i Brussel er tidvis meget frustrerende og trist, sier han.

- Dagen vi slutter å sy puter under armene på fossil energiproduksjon, finnes det mer enn nok ren og fornybar kraft

Møt EU-rådgiver Paal Frisvold i Energipraten.

Publisert Sist oppdatert

Navn: Paal Frisvold

Alder: 58 år

Stilling/arbeidsgiver: EU-rådgiver for SINTEF og Avfall Norge, og driver nettstedet europeiskpolitikk.no.

- Den norske vannkraften er kritisk til EUs nye klimaregler mens du er positiv. Hvorfor er det en god idé å definere vannkraften som ikke bærekraftig?
- Det er en misforståelse. Men skal vannkraften få EUs grønne stempel må investorer vite at det settes krav til forsvarlig og begrenset inngrep i naturen og det biologiske mangfoldet.

- Hvordan har koronakrisen påvirket deg og din arbeidsplass?
- Mye. Jeg jobber til vanlig annenhver uke i Brussel og Oslo. Smittesituasjonen i Belgia har gjort at jeg har holdt meg i Oslo siden mars. Fraværet av fysisk tilstedeværelse med mine medarbeidere og muligheten til å delta på den inspirerende politiske arenaen i Brussel er tidvis meget frustrerende og trist.

Det betryggende konseptet om at fremtidens null-utslipps-samfunn skal bygges på skuldrene av oljeindustrien, kan bli et farlig og villedende falsum for norsk økonomi og samfunn som kan gi en falsk trygghet.

- Får energibransjen den oppmerksomheten den fortjener?
- Oppmerksomheten får den, men mens vi skjeler til IEAs prognoser basert på eksisterende politikk og regelverk, kan det se ut til at deler av energibransjen ikke tar inn over seg at Europa har en detaljert plan for å fase ut all fossil kraft innen de neste tjue årene. Det betryggende konseptet om at fremtidens null-utslipps-samfunn skal bygges på skuldrene av oljeindustrien, kan bli et farlig og villedende falsum for norsk økonomi og samfunn som kan gi en falsk trygghet og gjøre at vi ikke kommer raskt nok i gang for å hevde oss i det nye energimarkedet.

- Hvordan tror du verden får dekket sine energibehov i fremtiden?
- Vi må nok slutte å drømme om at «verden trenger mer energi». Verden trenger ren energi. Dagen vi slutter å sy puter under armene på fossil energiproduksjon finnes det mer enn nok ren, fornybar kraft fra sol, vind, biomasse og bølgekraft som vil kunne skape langt flere arbeidsplasser og verdiskapning enn petroleumsindustrien i dag.

Dagen vi slutter å sy puter under armene på fossile energiproduksjon finnes det mer enn nok ren, fornybar kraft fra sol, vind, biomasse og bølgekraft som vil kunne skape langt flere arbeidsplasser og verdiskapning enn petroleumsindustrien i dag.

- Hva tenker du om elektrifiseringen av Norge?
- Norge er i en særstilling med andel el-produksjon fra vannkraft, elektrifisering av bilparken, samt ledende teknologisk og industrielle miljøer for å utvikle offshore vind, batteriteknologi, CCUS og til og med solenergi. Problemet er den høye avkastningene fra petroleumsindustrien, som tiltrekker og binder opp det meste av norsk kapital og kompetanse - og for ikke å si talenter. Tør vi å løsne båndene til oljeindustrien vil vi se en verdensledende innovasjonskraft som kan levere løsninger i takt med omverdenen.

Tør vi å løsne båndene til oljeindustrien vil vi se en verdensledende innovasjonskraft som kan levere løsninger i takt med omverdenen.

- Hvor opptatt er du av å spare strøm?
- Strømmen vår er ren, men det er viktig å optimalisere bruk av strøm for å kunne elektrifisere andre sektorer som transport og industri.

- Hvor står du når det gjelder vindkraft?
- Når jeg tenker på de monstrøse plattformene i Nordsjøen og de grusomme mottaks-anleggene langs kysten syns jeg vindparker kan være både estetiske og majestetiske. Men jeg har respekt for de som vil verne naturen og derfor er offshore vind og vindparker i etablerte industriområder løsningen.

- Skal du ha solpanel på taket ditt?
- Ja, jeg sparer til å installere solpaneler på hytta i Vansjø. Å være selvforsynt med ren energi passer godt inn i den norske hyttekulturen.

- Hva gjør du for å bidra til at Norge skal nå klimamålene?
- Jeg gjør som Jørgen Randers sa i et kort, men glimrende innlegg i Aftenposten; Tar riktige personlige valg, engasjerer meg i Miljøpartiet De Grønne som en høyst nødvendig motkraft til de etablerte partiene og forvaltningens nære bånd til oljeindustrien, foruten å bruke mye tid på å formidle den viktige og riktige energi- og klimapolitiske utviklingen i EU.

Norge trenger å sette en påle i terrenget, noe à a Danmark, og akselerere omstillingen til bærekraftig økonomisk aktivitet som kan gi langsiktige og trygge arbeidsplasser, ikke mer oljepenger. De har vi nok av.

- Hva tror du oljeprisen vil ligge på i 2020, 2030 og 2050?
- Den vil nok hoppe opp og ned, men i en nedadgående bane og kanskje ligge rundt 20-30 dollar fatet. Mulig den tidvis kan bli hjulpet av et eksplosivt Midt-Østen og OPEC-landenes konflikter med Russland.

- Bør vi lete etter mer olje og gass?
- Nei, definitivt ikke. Norge trenger å sette en påle i terrenget, noe à a Danmark, og akselerere omstillingen til bærekraftig økonomisk aktivitet som kan gi langsiktige og trygge arbeidsplasser, ikke mer oljepenger. De har vi nok av.

- Har du flyskam?
- Ja. Men skam er ingen skam.

- Hva vil du anbefale andre å lese, se på eller høre på for å lære mer om klima og energi?
- enerWE, Klimastiftelsen, DN, TU og mine Facebook-innlegg om EUs Grønne giv og omstillingen i Europa.

Her kan du lese andre artikler i Energipraten.