- Avvikling av olje- og gassnæringen vil være et lite effektivt klimatiltak

Møt påtroppende sjeføkonom Ellen Bakken i Norsk olje & gass i Energipraten.

Publisert Sist oppdatert

Navn: Ellen Bakken

Alder: 33 år

Stilling: Sjeføkonom

Arbeidsgiver: Norsk olje & gass (starter i mars 2020)

- Du er jo rykende fersk ansatt i Norsk Olje og gass, hva tar du med deg fra LO - som også er viktig i din nye jobb?
- Mye av det jeg jobber med i LO handler om den norske velferdsmodellen og finansieringen av denne. Olje- og gassutvinning er jo sammen med leverandørindustrien store verdiskapere. Det finnes ingen næring som kan erstatte olje- og gassnæringen for betydningen for arbeidsliv og velstand. Ettersom en viktig oppgave tilknyttet stillingen er å gjøre de økonomiske bidragene fra bransjen mer kjent, ser jeg fram til å kunne bruke kunnskapen jeg har om arbeidsmarked og verdiskapning for å synliggjøre nettopp dette.

- Får energibransjen den oppmerksomheten den fortjener?
- Energipolitikk og utviklingen i energimarkedene er viktige spørsmål både for utvikling av økonomi, sysselsetting og klima. At disse spørsmålene er høyt oppe på dagsorden er viktig og nødvendig for å finne løsningene som skal til for at verden kan nå klimamålene.

- Hvordan tror du verden får dekket sine energibehov i fremtiden?
- Forhåpentligvis øker andelen fornybare energikilder i energimiksen framover, samtidig som det gjøres energisparende tiltak.

- Hva tenker du om elektrifiseringen av Norge?
- Vi har nettopp byttet ut dieselbilen med en splitter ny elbil, og nyter jo nå godt av insentivene for en elektrifisering av bilparken. Jeg mener virkemidlene har vært og er helt nødvendig for å få til det skiftet vi har sett innen transport. Samtidig vil jeg legge til at de økonomiske insentivene ikke er god fordelingspolitikk, men det er vel heller ikke først og fremst hensikten med for eksempel merverdiavgiftsfritaket på elbiler.

Nå er jeg økonom og mannen sunnmøring, så det er klart vi er opptatt av å spare der vi kan begge to.

Ellen Bakken

- Hvor opptatt er du av å spare strøm?
- Nå er jeg økonom og mannen sunnmøring, så det er klart vi er opptatt av å spare der vi kan begge to. Han er nok den som er mest opptatt av slike tiltak hjemme, og slo til da jeg på spøk foreslo vi skulle styre belysningen hjemme via en app, for eksempel. Dette gjør at all belysning helt sikkert er slått av når vi ikke er hjemme.

- Hvor står du når det gjelder vindkraft?
- Tilgang til fornybar energi er en forutsetning for å løse klimaproblemene, og Norge har etter mitt skjønn gode forutsetninger for utbygging av vindkraft, både til land og til havs. Men jeg har jo selvfølgelig registrert det lokale engasjementet som har oppstått i den forbindelse, og jeg tror at en utbygging på land vil kreve lokal forankring.

- Skal du ha solpanel på taket ditt?
- Vi bor i et borettslag som ble bygget med solfangere, så mye av varmtvannet vi bruker både til vannbåren varme og varmtvannet vi har i krana, varmes opp ved solvarme. Om huset eller solfangeren blir byttet ut på sikt, det vil vel bare tiden vise.

- Hva gjør du for å bidra til at Norge skal nå klimamålene?
- Det vil kreves store omstillinger for at verden og Norge skal kunne nå klimamålene, men jeg tror alle kan bidra med å gjøre små ting i hverdagen. Det vi er opptatt av hjemme er for eksempel at barna arver mye klær. Når de har vokst fra klærne, gir vi de klærne som fortsatt kan brukes, videre. Vi er opptatt av å ta vare på det vi har, og kildesortere det som må kastes. En annen ting jeg kan trekke fram er at jeg reiser mye kollektivt, spesielt til og fra jobb.

- Hva tror du oljeprisen vil ligge på i 2020, 2030 og 2050?
- Utviklingen av oljeprisen får jeg nok gode muligheter til å sette meg mer inn senere, og på nåværende tidspunkt er det mange andre som har mye bedre forutsetninger enn meg til å mene noe om dette.

En avvikling av olje- og gassnæringen vil være et lite effektivt klimatiltak, og det vil ramme både næringen, distriktene og landet hardt, særlig om tiltaket er ensidig.

Ellen Bakken

- Bør vi lete etter mer olje og gass?
- Olje og gass vil være en del av energimiksen også framover, så jeg mener ja. En avvikling av olje- og gassnæringen vil være et lite effektivt klimatiltak, og det vil ramme både næringen, distriktene og landet hardt, særlig om tiltaket er ensidig.

- Har du flyskam?
- Nei, det vil jeg ikke si. Men samtidig vurderer jeg nok alternativene oftere nå enn tidligere. Dette skyldes nok mer en bevisstgjøring enn skam.

- Hva vil du anbefale andre å lese, se på eller høre på for å lære mer om klima og energi?
- Her er det jeg som er outsideren som har mye lesing foran meg, så det er nok ikke jeg som skal komme med anbefalinger her.

Her kan du lese flere intervjuer i Energipraten.