Ståle Myhre har nettopp startet i ny jobb i Trønderenergi.
Ståle Myhre har nettopp startet i ny jobb i Trønderenergi.

– Norge har forutsetningene for å ta en ledende posisjon i karbonfangst og -lagring

Ståle Myhre har meldt overgang fra oljen til fornybar. Møt ham i Energipraten.

Publisert

Navn: Ståle Myhre

Stilling: Forvaltningssjef i finansavdelingen (corporate manager finance)

Arbeidsgiver: Trønderenergi

Aktuell: Akkurat byttet jobb fra oljeselskapet Okea til Trønderenergi.

– Det blir vel en stor overgang å gå fra fossil energi til fornybart?
- Både ja og nei. Ja i forhold til at jeg går over til ny bransje og at strøm er et annet sluttprodukt enn et fat olje eller en kubikk med gass. I forhold til type arbeidsoppgaver blir det en god del av det samme med forretningsutvikling og finansiering.

– Hvordan har koronakrisen påvirket deg i din jobb?
– Som for de fleste har det også for meg blitt stopp i reiseaktivitet da veldig mye er flyttet digitalt både av møter og konferanser. Og en del hjemmekontor selvsagt. Okea har imidlertid tidvis hatt kontoret åpent for ansatte og det har fungert bra. Oppstarten i TrønderEnergi har vært digital, men det har også fungert fint.

– Får energibransjen den oppmerksomheten den fortjener?
– Ja, jeg mener det. Som mange andre viktige bransjer får den mye oppmerksomhet, noe som er berettiget.

– Hvordan tror du verden får dekket sine energibehov i fremtiden?
– I overskuelig fremtid vil det være en kombinasjon av fornybar og fossil energi. Det vil være en betydelig økning i produksjon av fornybar energi, men en verden i vekst vil fortsatt ha behov for energi produsert fra fossile kilder

Det vil være en betydelig økning i produksjon av fornybar energi, men en verden i vekst vil fortsatt ha behov for energi produsert fra fossile kilder.

– Hva tenker du om elektrifiseringen av Norge?
– Vi er nok kun i startgropen på en større omlegging mot økt elektrifisering i Norge. Elektrifisering vil komme innen mange områder. TrønderEnergi har en offensiv strategi og ønsker å ta en ledende posisjon i denne omleggingen.

– Hvor opptatt er du av å spare strøm?
– Vil si jeg er normalt opptatt av å spare strøm; har varmepumpe, slår av lys når jeg går ut av rommet og har det ikke for varmt

– Hvor står du når det gjelder vindkraft?
– Vindkraft, både onshore og offshore, er en del av løsningen på verdens energibehov fremover.

– Skal du ha solpanel på taket ditt?
– Jeg har ikke det per i dag, men vil vurdere etter hvert som løsningene blir mer attraktive

– Hva gjør du for å bidra til at Norge skal nå klimamålene?
– Jeg sykler til jobb hver dag, noe jeg har gjort i over 20 år

– Får vi lavere eller høyere strømpriser i årene som kommer?
– Vi vil nok oppleve mye volatilitet i strømprisen fremover, med en forventet gjennomgående økning i pris over tid. Både på grunn av økt elektrifisering og gjennomgående økt forbruk og etterspørsel etter energi. Samtidig vil det komme gode løsninger som optimaliserer bruk av strøm og forbruk for den enkelte.

– Bør vi lete etter mer olje og gass?
– Ja, olje og gass vil være viktig for å dekke verdens energibehov i flere tiår fremover. I Norge har vi gode forutsetninger med tilgang på verdensledende teknologi for å kunne produsere olje og gass med lavt fotavtrykk og med lav kostnad, og sånn sett være konkurransedyktig.

I Norge har vi gode forutsetninger med tilgang på verdensledende teknologi for å kunne produsere olje og gass med lavt fotavtrykk og med lav kostnad, og sånn sett være konkurransedyktig.

– Hva tenker du om karbonfangst og -lagring?
– Det er en viktig teknologi og bidrag for å løse noe av klimautfordringene. Det er en krevende teknologi å lykkes med i stor skala, men Norge har forutsetningene for å ta en internasjonalt ledende posisjon her.

– Har du flyskam?
– Nei, har i utgangspunktet ikke det. Men jeg prøver å begrense antall flyreiser.

– Hva vil du anbefale andre å lese, se på eller høre på for å lære mer om klima og energi?
– Anbefaler https://www.iea.org/ for gode objektive analyser og fakta.

Her kan du lese andre artikler i Energipraten.

Powered by Labrador CMS