Gro Kyllingstad er toppsjef for Spirit Energy i Norge.
Gro Kyllingstad er toppsjef for Spirit Energy i Norge.

- Jeg synes ikke vi skal ødelegge naturen vår med å etablere vindkraft på land

Møt Gro Kyllingstad i Spirit Energy i Energipraten.

Publisert

Navn: Gro Kyllingstad

Alder: 57 år

Stilling: Administrerende direktør

Arbeidsgiver: Spirit Energy

- I høst overtok du sjefsstolen i Spirit Energy - midt i en pandemi - hvordan har det vært?
- Det har vært spennende og krevende, men mest av alt utrolig kjekt å få lov å lede en organisasjon med så mange flinke medarbeidere.

Vi har bruk for mange kloke hoder også i fremtiden. Da er det viktig at vi kan rekruttere blant alle talentene og evner å tiltrekke oss både kvinner og menn.

- Det har vært mye snakk om kvinneandelen i oljebransjen i år - synes du kvinneandelen i bransjen er for lav?
- Det er for få kvinner i denne bransjen, og jeg synes det er leit at vi i 2020 fremdeles ikke har en større andel enn rundt 20 prosent. Olje- og gassindustrien er en spennende bransje og vi har bruk for mange kloke hoder også i fremtiden. Da er det viktig at vi kan rekruttere blant alle talentene og evner å tiltrekke oss både kvinner og menn. Vi har som bransje fremdeles en stor jobb å gjøre her. Jeg ser en endring, og det er flere gode rollemodeller som baner vei, men utviklingen går for sakte.

- Anne Grethe Ellingsen vil sende bransjens menn på kurs heller enn å fortsette å sende kvinnene på kurs - for å få opp andelen kvinner i ledelse. Er du enig i et slikt grep?
- Det er helt klart et spennende tiltak. Jeg har tro på å sette konkrete mål og være bevisst på våre egne blindsoner. Det eneste vi kan si med sikkerhet er at dersom vi ikke gjør endringer i hvordan vi tiltrekker oss unge talenter og velger dagens og fremtidens ledere, kommer det å ta lang tid før vi ser en markant bedring i mangfold og kjønnsfordeling i denne bransjen. Det er mye positivt som skjer, og det er mange flotte kvinner og menn som står opp som gode rollemodeller og er bevisste i sine valg. Lederteam med mangfold har bedre resultater, og det er derfor viktig at vi som bransje klarer å styrke oss selv ved å bevisst velge mangfold og å bruke dette mangfoldet.

- Hvordan har koronakrisen påvirket deg og din arbeidsplass?
- Som for de fleste andre bedrifter har Covid-19 ført til utstrakt bruk av hjemmekontor. Jeg er mektig imponert over innsatsen til kolleger som har sjonglert mellom hjemmeundervisning av skolebarn, jobbing samtidig som små barnehagebarn har vært hjemme, og på samme tid klart å levere resultater på jobben. Noen har mange andre hjemme, andre ingen – det å bli bevisst på hva kollegene faktisk betyr, det å treffes på jobb og det uformelle og sosiale aspektet - har blitt veldig tydelig. Noen trives godt hjemme, mens andre som fungerer best sammen med kollegene på kontoret. Vi har på mange måter tatt et digitalt kvantesprang, og det blir nok en større fleksibilitet i hvordan vi jobber i fremtiden.

Norge er en energinasjon. Det synes jeg også blir reflektert i det offentlige ordskiftet.

- Får energibransjen den oppmerksomheten den fortjener?
- Norge er en energinasjon. Det synes jeg også blir reflektert i det offentlige ordskiftet. Til tider kan nok oppmerksomheten bli litt for mye preget av enten-eller-diskusjoner, men jeg opplever stor åpenhet rundt energispørsmål i Norge – det er utelukkende bra.

Energimiksen vil nok ha en økende andel av fornybar i årene som kommer, men jeg tror at olje og gass har en plass i den globale energimiksen i lang tid fremover.

- Hvordan tror du verden får dekket sine energibehov i fremtiden?
- Energimiksen vil nok ha en økende andel av fornybar i årene som kommer, men jeg tror at olje og gass har en plass i den globale energimiksen i lang tid fremover. Som teknologinasjon er Norge er langt fremme, og vi er samtidig godt rustet med vannkraft og potensielt også havvind.

- Hva tenker du om elektrifiseringen av Norge?
- Da legger jeg til grunn at du mener norsk sokkel. For noen felt vil dette gi god mening og det kutter klimagassutslippene betraktelig. Gassen som ellers brukes til å generere kraft til plattformene sendes sørover og brennes der på en enda mer effektiv måte. Elektrifisering er kanskje ikke svaret for alle offshorefelt, men det er et viktig bidrag for at Norge skal nå målet om å kutte utslippene med 50 prosent innen 2030.

- Hvor opptatt er du av å spare strøm?
- Jeg er blitt mer opptatt av å spare strøm de siste årene – men det ville vel vært å lyve å si at jeg er veldig opptatt av dette. Jeg har nok en del å gå på her.

For meg er vindkraft til havs det eneste alternativet.

- Hvor står du når det gjelder vindkraft?
- Norge er vel forsynt med vannkraft og jeg synes ikke vi skal ødelegge naturen vår med å etablere vindkraft på land. For meg er vindkraft til havs det eneste alternativet. Det må da skje i god sameksistens med de andre brukerne av havet. Jeg vil tro at det ligger et stort potensial i å oppgradere vannkraftanleggene våre, og at det vil kunne gi mye ekstra energi uten at vi må bygge ned naturen vår.

- Skal du ha solpanel på taket ditt?
- Nei, foreløpig har jeg ikke vurdert det.

- Hva gjør du for å bidra til at Norge skal nå klimamålene?
- Jeg jobber i en industri som er opptatt av å gjøre sin del av oppgaven som må til for å nå klimamålene. Jeg er stolt av å være en del av denne industrien og har troen på at det vi gjør fremover som industri vil sikre reduserte utslipp i tråd med de konkrete målene vi har satt.

- Hva tror du oljeprisen vil ligge på i 2020, 2030 og 2050?
- Det tør jeg ikke gjette på en gang.

Selv om fornybar energi kommer til å øke sin andel i energimiksen, vil det fremdeles være behov for olje og gass til en stadig økende verdensbefolkning.

- Bør vi lete etter mer olje og gass?
- Ja, jeg synes vi skal lete etter mer olje og gass. Vi skal utnytte den infrastrukturen som allerede finnes og sørge for at vi utvinner olje og gass på den reneste måten i verden. Selv om fornybar energi kommer til å øke sin andel i energimiksen, vil det fremdeles være behov for olje og gass til en stadig økende verdensbefolkning.

- Har du flyskam?
- Nei, jeg har ikke flyskam. Jeg er ikke så glad i ordet skam.

- Hva vil du anbefale andre å lese, se på eller høre på for å lære mer om klima og energi?
- Så mye som mulig av det du kommer over. Å løse klimautfordringen samtidig som vi skaffer verden energi, er en formidabel oppgave. Da er kunnskap og samarbeid avgjørende. Svart-hvitt-debatter har jeg liten tro på vil bringe oss videre.

Her kan du lese andre artikler i Energipraten.