Sandra Borch sitter i Energi- og miljøkomiteen på Stortinget for Senterpartiet.
Sandra Borch sitter i Energi- og miljøkomiteen på Stortinget for Senterpartiet.

- Vi må huske på å utnytte potensialet i de energikildene vi allerede har

Møt Senterpartiets Sandra Borch i Energipraten.

Publisert

Navn: Sandra Borch

Alder: 32 år

Stilling: Stortingsrepresentant

Arbeidsgiver: Stortinget/Senterpartiet. Sitter i Energi- og miljøkomiteen på Stortinget

- Senterpartiet har jo kjempet for at kommunene skal få sin del av vindkraft-inntektene, og få mer å si i vindkraftsaker. Tror du dette betyr at temperaturen går ned i vindkraftdebatten?
- Ja, både det og mer lokal selvbestemmelse tror jeg vil bidra til å få ned konfliktnivået i vindkraftdebatten. Senterpartiet har også fremmet forslag om at kommunene skal få en lokal vetorett til å si nei, det fikk vi dessverre ikke flertall for. Men det tror jeg også ville ha bidratt til å få konfliktnivået ned.

- Hvordan har koronakrisen påvirket deg og din arbeidsplass?
- Som stortingsrepresentant er du pliktig til å møte på Stortinget, så det har vært lite hjemmekontor på meg. Men det er klart at det er blitt en helt annerledes hverdag hvor det er strenge krav til smittevern. Det går unna med munnbind og håndsprit, noe som er blitt en vanlig del av hverdagen uansett hvor du ferdes. Om jeg skal trekke frem en positiv ting så er det at det faktisk har blitt lettere å få tid til å gjennomføre møter med organisasjoner og andre aktører - siden dette foregår på Teams.

- Får energibransjen den oppmerksomheten den fortjener?
- De siste årene har det vært flere store saker innenfor energibransjen som har fått stor oppmerksomhet, også i det offentlige rom. Vindkraft er nevnt, men også saker rundt CCS, nettleie, strømpriser, utenlandskabler og ACER har fått mye medieomtale de siste årene; saker som har vekket engasjement hos mange.

Men vi må også huske på å utnytte potensialet i de energikildene vi allerede har. Energieffektivisering blir derfor enda viktigere fremover.

- Hvordan tror du verden får dekket sine energibehov i fremtiden?
- Debatten og utviklingen av fornybar energi blir fortsatt viktig for fremtiden. Men vi må også huske på å utnytte potensialet i de energikildene vi allerede har. Energieffektivisering blir derfor enda viktigere fremover.

- Hva tenker du om elektrifiseringen av Norge?
- Dette tror jeg bli en viktig debatt fremover. Det er viktig fokusere på at vi skal omstille oss fra fossile energikilder til fornybare. Samtidig så forutsetter elektrifiseringen av Norge en enda større produksjon av energi og en smartere bruk gjennom effektiviseringstiltak. Det er her viktig å veie ulike hensyn opp mot hverandre, og det uten at det skaper unødvendige konflikter.

De siste årene har det vært flere store saker innenfor energibransjen som har fått stor oppmerksomhet, også i det offentlige rom.

- Hvor opptatt er du av å spare strøm?
- Jeg har leilighet i Tromsø. Siden jeg pendler mye, så er jeg veldig obs på å skru av lys, strøm og andre energikilder når jeg ikke er hjemme. Bor i en ganske ny leilighet, hvor det blant annet er innlagt vannbåren varme, så det hjelper på.

Jeg mener Norge bør kunne ta en fot i bakken nå med tanke på utbygging av vindkraft på land.

- Hvor står du når det gjelder vindkraft?
- Jeg mener Norge bør kunne ta en fot i bakken nå med tanke på utbygging av vindkraft på land. Debatten er veldig konfliktfylt fra før, og jeg tror vi nå bør konsentrere oss om å få nytt regelverk for konsesjon på plass. Det er viktig å sikre at prosessene forankres godt lokalt, i både nærmiljø og ikke minst i folkevalgte organ. Mye av den konfliktene nå er ingen tjent med.

- Skal du ha solpanel på taket ditt?
- Jeg har solpanel på hytta. Solpanel på taket kan bli en gang i fremtiden når jeg evt skal bygge hus. Per nå bor jeg i blokk.

- Hva gjør du for å bidra til at Norge skal nå klimamålene?
- Jeg er veldig bevisst på at gjenbruk kan være smart. Bruk- og kast samfunnet har skutt fart, noe som er blitt en stor utfordring. Jeg har til og med vært i bestemors gamle klesskap og funnet en del klær som jeg i dag bruker. I tillegg prøver jeg å være bevisst på å ikke kaste for mye mat, men utnytte restene.

- Hva tror du oljeprisen vil ligge på i 2020, 2030 og 2050?
- Det tør jeg ikke tippe på. Oljeprisen svinger veldig, og det tror jeg at den vil fortsette å gjøre. Men er ganske sikker på at den kommer til å falle, og derfor er overgangen til det fornybare viktig.

Men er ganske sikker på at oljeprisen kommer til å falle, og derfor er overgangen til det fornybare viktig.

- Bør vi lete etter mer olje og gass?
- Ja, og jeg mener Norge skal være stolt av den rikdommen og ikke minst alle arbeidsplassene vi dag har takket være olje- og gassproduksjon. Men at vi i større grad må omstille oss, det er jeg veldig sikker på. Det er mange kloke hoder innenfor oljenæringen som da blir viktige.

- Har du flyskam?
- Nei, og jeg mener vi må bort fra begrepene om skam i klimadebatten. Det er bare med å på legge opp til unødvendige konflikter som ingen er tjent med. Jeg er fra Nord-Norge, og fly er min eneste reisemulighet. Som folkevalgt er jeg også opptatt av å faktisk bo i den landsdelen jeg representerer på Stortinget. Det er folk i Troms som har gitt meg tilliten til å representere dem. Det skulle da bare mangle at jeg bruker tiden jeg ikke må være i Oslo til å reise rundt i Troms, møte folk og næringsliv for å lære mer om de utfordringene og mulighetene som finnes i mitt fylke.

Vi må bort fra begrepene om skam i klimadebatten. Det er bare med å på legge opp til unødvendige konflikter som ingen er tjent med.

- Hva vil du anbefale andre å lese, se på eller høre på for å lære mer om klima og energi?
- Utenom daglige saker og artikler gjennom media og nyhetsbildet, er jeg opptatt av å søke informasjon i ulike kanaler alt etter hvilke saker vi jobber med i Stortinget. Men jeg får anbefale tre stykker; energiogklima.no, tu.no og enerwe.no

Her kan du lese andre artikler i Energipraten.