- Det er få som tenker på hvilken samfunnskritisk funksjon kraftbransjen har

Møte Salten Kraftsambands konsernsjef Liina Veerme i Energipraten.

Publisert

Navn: Liina Veerme

Alder: 38 år

Stilling: Konsernsjef

Arbeidsgiver: Salten Kraftsamband

Både kvinneandelen og mangfoldet generelt må økes i kraftbransjen

Liina Veerme

- Nylig deltok du på Tina Brus kvinnelunsj. Hva tenker du om kvinneandelen i kraftbransjen?
- Både kvinneandelen og mangfoldet generelt må økes i kraftbransjen. All forskning i området viser at om arbeidsgrupper og ledergrupper er blandet med mennesker fra ulike bakgrunner, ulik alder og ulikt kjønn og øker lønnsomheten og konkurransekraften for selskapene. Det er flere og flere nye aktører som viser interesse for å komme inn i den klassiske kraftsektoren, og om vi som bransje skal være konkurransedyktige i sammenliknet med nye aktører, må vi kunne lokke flere smarte hoder til vår bransje. Smarte hoder som har evnen til å finne hitta nye løsninger og stille spørsmål ved gamle sannheter.

- Hvordan har koronakrisen påvirket deg og din arbeidsplass?
- For ansatte var det nesten verst i vår da hela Norge stengte ned og mange hadde både hjemmekontor, tok hånd om sine små barn og gjorde skolearbeid med sine større barn. Jeg selv tilhører også den gruppen. Nå i høst er barnehagen og skolene åpne og vi som bor og arbeider langt i nord lever relativt normalt hverdagsliv etter omstendighetene. Men det er lettere her enn i storbyområdene, hos oss er det for eksempel veldig få som benytter kollektivtrafikk i hverdagen.

- Får energibransjen den oppmerksomheten den fortjener?
- Tja, det er nok fortsatt relativt få som tenker på hvilken samfunnskritisk funksjon kraftbransjen har og at våre tjenester nesten alltid fungerer som det skal. Om strømmen skulle komme og gå tre til fem ganger per dag - som i enkelte andre land - da skulle nok allmennheten få noe å tenke på. Men derimot synes jeg at det er spennende og bra at bransjen begynner å få mer og mer oppmerksomhet for den innovative delen.

Jeg håper at jeg i løpet av mine yrkesaktive år får oppleve at det er mulig å transportere strøm uten å behøve strømnettet

- Hvordan tror du verden får dekket sine energibehov i fremtiden?
- Jeg håper at jeg i løpet av mine yrkesaktive år får oppleve at det er mulig å transportere strøm uten å behøve strømnettet. Tenk å kunne sende 100 prosent miljøvennlig strøm produsert ved hjelp av vann til et hvilket som helst sted i verden ved hjelp av Amazon….!

- Hva tenker du om elektrifiseringen av Norge?
- Her ser jeg opp til Norge. Norge har allerede kommet lengst i verden og jeg tiltales virkelig av ambisjonen om å blir det første fullelektriske samfunnet.

- Hvor opptatt er du av å spare strøm?
- Ehee, det gjør jeg selv om det ikke vises noe særlig på strømregningen her i Nord-Norge. Men det henger igjen fra barndommen at man alltid slukker lyset i de rom man ikke er i. Dessuten styrer jeg varmen hjemma i huset med en app.

Jeg tror att den store motstanden mot vindkraft kan spores tilbake til at Norge allerede har så mye utbygd vannkraft som er fornybar

- Hvor står du når det gjelder vindkraft?
- Jeg har med interesse fulgt debatten i Norge, og den allmenne motstanden mot vindkraften har overrasket meg litt. Jeg tror att den store motstanden mot vindkraft kan spores tilbake til at Norge allerede har så mye utbygd vannkraft som er fornybar. I Sverige har diskusjonene mer gått på hvordan vi skal kunne komme bort fra kjernekraften, og da er vindkraft i stor skala ett av de mest realistiske alternativene for minske avhengigheten til kjernekraft. Men det er også sånn at heller ikke i Sverige vil folk ha et vindkraftverk som sin nærmeste nabo. De fleste store anleggene bygges i Nord-Sverige der det bor relativt lite folk.

- Skal du ha solpanel på taket ditt?
- Hvis jeg fremdeles hadde bodd i midt-Sverige, hadde jeg hatt det. I Nord-Norge er ikke værforholdene optimale for det.

- Hva gjør du for å bidra til at Norge skal nå klimamålene?
- Vi fortsetter å utvikle og forbedre vannkraften - som er en helt utrolig energikilde. Jeg pleier å si at Salten Kraftlags virksomhet er i energiområdet alle politikeres drøm. Vi produserer 100 prosent fornybar energi og det i stor skala.

- Hva tror du oljeprisen vil ligge på i 2020, 2030 og 2050?
- Jeg har aldri fulgt oljeprisen nøye, så jeg har faktisk ingen aning.

Jeg synes at Norge for alvor må tenke på hvordan velferden skal beholdes den dagen det ikke produseres like mye olje

- Bør vi lete etter mer olje og gass?
- Hvis vi ikke skulle gjøre det, hva skal det norske samfunnet erstatte arbeidsplassene og statsinntektene med? Men jeg synes derimot at Norge for alvor må tenke på hvordan velferden skal beholdes den dagen det ikke produseres like mye olje i verden. Vi behøver unge, smarte entreprenører i det norske samfunnet - entreprenører som utvikler andre inntektskilder for Norge og skaper mange nye arbeidsplasser som ikke er koblet til oljeindustrien.

- Har du flyskam?
- Nei, det har jeg ikke. Jeg flyr i jobbsammenheng når jeg må, og sjelden privat langt av gårde til varme land - fordi jeg synes det er for varmt der. Men jeg synes derimot at det er veldig viktig at vi fortsetter å utvikle fullelektriske fly. I første omgang er det mulig med kortdistanseflygninger - som vi har flere av her i nord. Utvikling av fullelektriske fly er ett av de spørsmålene som interesserer meg mest.

- Hva vil du anbefale andre å lese, se på eller høre på for å lære mer om klima og energi?
- Det finnes flere podcaster i bransjen som er lett tilgjengelige uten et tungt faktaspråk. Disse passer selv for folk som ikke jobber i energibransjen. En av disse er “Fornybaren”, som jeg varmt anbefaler.