Anne Myhrvold i Petroleumstilsynet.
Anne Myhrvold i Petroleumstilsynet.

- Jeg synes ikke vi skal føle skam for at vi flyr

Møt direktør Anne Myhrvold i Petroleumstilsynet i Energipraten.

Publisert

Navn: Anne Myhrvold

Alder: 54 år

Stilling: Direktør

Arbeidsgiver: Petroleumstilsynet (Ptil)

Aktuell: Ptil fikk denne måneden myndighetsansvaret for havvind, og skal dermed utvikle regelverk og føre tilsyn med utbygging og drift av vindkraftverk til havs.

Dette er en anerkjennelse av Ptils brede sikkerhetsfaglige kompetanse.

- Nylig har Ptil fått ansvar for havvind - hvordan forbereder man seg til en slik oppgave? Og hvilke endringer innebærer det for dere?
- Dette er en anerkjennelse av Ptils brede sikkerhetsfaglige kompetanse. Havvind har mange likheter med petroleumsvirksomheten, og vi skal sørge for at sikkerheten i havvindsektoren blir godt ivaretatt gjennom effektiv regulering og tilsyn. Havvind er et nytt område for oss, men vi har lang erfaring med oppfølging av industriell virksomhet til havs, og vi har den fagkompetansen som trengs for å følge opp havvindnæringen på en god måte. Arbeidet med nytt HMS-regelverk er i gang. Et nytt regelverk for havvind vil ha et annet innhold enn for petroleumsvirksomheten, siden risikoforholdene er annerledes. Selv om havvind er en relativt ny industri, har utviklingen i noen andre land kommet lenger enn i Norge. Basert på installert effekt er Storbritannia, Tyskland, Danmark og Nederland størst i Europa. Vi har de siste årene derfor hatt tett kontakt og godt samarbeid med andre lands myndigheter om havvind.

- Hvordan har koronakrisen påvirket deg og din arbeidsplass?
- Fra 12. mars til 15 juni arbeidet så å si alle ansatte i Ptil fra hjemmekontor. Vi kunne ikke utføre våre revisjoner offshore og på landanleggene som normalt, men vi har gjennomført mange av revisjonene ved bruk av digitale verktøy. Seminarer og konferanser har blitt utsatt eller gjennomført som webinarer. Selv om mye har blitt annerledes, har en god del av arbeidet også gått som normalt. For egen del har alle mine reiser blitt kansellert.

- Får energibransjen den oppmerksomheten den fortjener?
- Denne bransjen får tidvis stor oppmerksomhet når noe går galt. Hvor viktig bransjen er for teknologi- og kompetanseutviklingen, får mindre oppmerksomhet enn det burde.

- Hvordan tror du verden får dekket sine energibehov i fremtiden?
- Det vil være en miks av ulike energikilder.

- Hva tenker du om elektrifiseringen av Norge?
- Det er vi midt oppi. Det sies vel at Norge nå er ca 50 prosent elektrisk. Mye kan fortsatt elektrifiseres, men også løsninger som CCS må på plass for å nå klimamålene.

Mye kan fortsatt elektrifiseres, men også løsninger som CCS må på plass for å nå klimamålene.

- Hvor opptatt er du av å spare strøm?
- Hjemme har vi gjort noen tiltak for å redusere strømforbruket.

- Hvor står du når det gjelder vindkraft?
- Vindkraft er en del av den energimiksen vi trenger, men det er viktig at utbygginger av vindkraft tar hensyn til natur og miljø. Havvind er et nytt område for oss i Norge - og kan ha stort potensial.

- Skal du ha solpanel på taket ditt?
- Ikke der jeg bor nå, men det kan være aktuelt en gang i fremtiden - i en annen bolig.

- Hva gjør du for å bidra til at Norge skal nå klimamålene?
- Det blir en del små bidrag privat og en del større på jobben. Blant annet er Ptil deltaker i lavutslippssenteret hos Sintef, og vi har fått myndighet for deler av CCS-arbeidet - i tillegg til vårt nye myndighetsansvar for havvind.

- Hva tror du oljeprisen vil ligge på i 2020, 2030 og 2050?
- Det er umulig å si. Men det som er helt sikkert, er at den kommer til å gå opp og ned.

- Bør vi lete etter mer olje og gass?
- Her tar jeg på meg «direktør for Ptil-hatten»: Regjeringens politikk legger til grunn at vi fortsatt skal lete etter olje og gass, og vår jobb i Ptil er å bidra til at selskapene som er involvert i dette arbeidet, til enhver tid gjør det på en sikker og forsvarlig måte.

Ordet flyskam har nok bidratt til en høyere bevissthet om reisevaner hos enkelte, også hos meg. Men jeg synes ikke vi skal føle skam for at vi flyr.

- Har du flyskam?
- Ordet flyskam har nok bidratt til en høyere bevissthet om reisevaner hos enkelte, også hos meg. Men jeg synes ikke vi skal føle skam for at vi flyr.

- Hva vil du anbefale andre å lese, se på eller høre på for å lære mer om klima og energi?
- Jeg har akkurat begynt å lese Dag Hessen sin «Verden på vippepunktet». Starten er bra, så den vil jeg anbefale.

Her kan du lese andre artikler i Energipraten.

Powered by Labrador CMS