- Uheldig at vi har havnet i en situasjon der vindkraft er blitt så omstridt

Møt statssekretær Tony Christian Tiller i Olje- og energidepartementet i Energipraten.

Publisert Sist oppdatert

Navn: Tony Christian Tiller

Alder: 38 år

Stilling: Statssekretær

Arbeidsgiver: Olje- og energidepartementet

- Det ble jo en merkelig tid å ta over stafettpinnen som statssekretær for deg. Hva er forskjellen på å være politisk rådgiver og statssekretær i dagens situasjon?
- Overgangen ble ikke så veldig brå, jeg jobbet tett med Odd Emil da han var statssekretær og jeg ivaretar fortsatt en del av oppgavene som en rådgiver gjør all den tid vi nå bare er to personer i politisk ledelse. Det er uten tvil situasjonen knyttet til koronaviruset som har hatt størst påvirkning også på vår hverdag. Nå bruker vi tiden stort sett på møter knyttet til situasjonen som har oppstått, vi holder tett dialog med aktører i energibransjen og gjør det vi kan for at vi skal komme gjennom krisen. Det er jo også helt slutt på møter, reiser, konferanser og slikt som vanligvis legger beslag på mye av tiden for oss politikere.

Kanskje tar mange både strøm i stikkontakten og inntekter fra olje og gass litt for gitt.

Tony Christian Tiller

- Får energibransjen den oppmerksomheten den fortjener?
- Ja, det er jo vanskelig å svare noe annet. Kanskje tar mange både strøm i stikkontakten og inntekter fra olje og gass litt for gitt, men bransjen kan ikke forvente at folk kommer til dem. Derfor mener jeg det er viktig også for aktørene i bransjen å delta i samfunnsdebatten.

- Hvordan tror du verden får dekket sine energibehov i fremtiden?
- Det er ikke tvil om at det vil bli store endringer, men jeg tror også at det kommer til å ta tid. Energiomstillingen vil skje i ulikt tempo og med forskjellige teknologier avhengig av hvorhen i verden man befinner seg. Norge er jo allerede i en unik posisjon med vår fornybare energiforsyning, men vi skal gjennom store endringer innenfor for eksempel transportsektoren. Jeg tror vi kommer til å trenge alle typer energi i overskuelig framtid, men skal verden nå klimamålene må forbruket av fossil energi gå ned og vi trenger mye mer fornybar energi.

Skal verden nå klimamålene må forbruket av fossil energi gå ned og vi trenger mye mer fornybar energi.

Tony Christian Tiller

- Hva tenker du om elektrifiseringen av Norge?
- At det er en stor mulighet for Norge, også til å skape nye arbeidsplasser og ny virksomhet. Få land er vel bedre rustet enn Norge til å klare en storstilt elektrifisering av nye områder i samfunnet som transportsektoren.

- Hvor opptatt er du av å spare strøm?
- Jeg ble i alle fall mer opptatt av det når vi ble en familie på fire og flyttet i nytt hus. Strømregningene den første vinteren fikk meg til å investere i varmepumpe, noe som har kuttet vårt forbruk på oppvarming. Ellers er jeg typen som slukker lyset i rom som ikke brukes, senker temperaturen på panelovner om natten og sånn.

- Hvor står du når det gjelder vindkraft?
- Jeg synes det er uheldig at vi har havnet i en situasjon der vindkraft er blitt så omstridt som det er. Vi må finne en bedre balanse i årene fremover som ivaretar ulike hensyn. Jeg er derimot helt sikker på at vi kommer til å trenge mer fornybar energi i Norge i framtiden, også fra vindkraft.

- Skal du ha solpanel på taket ditt?
- Nei. Vi har terrasse på taket, så det går ikke.

Jeg er derimot helt sikker på at vi kommer til å trenge mer fornybar energi i Norge i framtiden, også fra vindkraft.

Tony Christian Tiller

- Hva gjør du for å bidra til at Norge skal nå klimamålene?
- Jeg registrerer at veldig mange er opptatt av det individuelle bidraget til hver enkelt – jeg er nok mer opptatt av at vi har en politikk for hele samfunnet som virkelig monner. Hvis jeg skal nevne noe er det vel at jeg bruker kollektivtrafikk til og fra jobb, og når vi bruker bil kjører vi mest mulig med familiens elbil.

- Hva tror du oljeprisen vil ligge på i 2020, 2030 og 2050?
- Nå har jo oljeprisen tilnærmet kollapset som følge av koronaviruset og oljepriskrigen mellom Saudi Arabia og Russland så i 2020 tror jeg vi må forberede oss på lavere pris enn vi har hatt de siste årene, men samtidig på et nivå som gjør at norsk sokkel er konkurransedyktig. Jeg tror ikke jeg skal gi meg ut på å gjette oljeprisen om 10 og 30 år – de siste ukene har vel vist og fremfor noe hvor raskt ting kan endre seg.

Jeg tror ikke jeg skal gi meg ut på å gjette oljeprisen om 10 og 30 år – de siste ukene har vel vist og fremfor noe hvor raskt ting kan endre seg.

Tony Christian Tiller

- Bør vi lete etter mer olje og gass?
- Ja! Det er viktig for inntekter, arbeidsplasser og aktivitet i norsk økonomi.

- Har du flyskam?
- Nei.

- Hva vil du anbefale andre å lese, se på eller høre på for å lære mer om klima og energi?
- Hm, enerWe.no? Jeg vil også slå et slag for norskpetroleum.no – en fantastisk kilde til tall, fakta og innsikt om norsk olje- og gassnæring. Synes også energiogklima.no har mye bra.

Her kan du lese andre artikler i Energipraten.