Daniel Willoch jobber i vindkraftorganisasjonen Norwea.
Daniel Willoch jobber i vindkraftorganisasjonen Norwea.

- Hvis ikke utviklingen av fornybar kraft går i takt, risikerer vi enten en ketchup-effekt eller tapte industriarbeidsplasser

Møt Norweas Daniel Willloch i Energipraten.

Publisert

Navn: Daniel Willoch

Stilling: Policyrådgiver, industrikontakt og leder for Norweas arbeid med havenergi

Arbeidsgiver: Norwea

- Hvordan ser du på å jobbe med vindkraft i årene som kommer? Blir det noen år i limbo når det ikke skal deles ut nye konsesjoner?
- For oss blir det ikke noen limbo, konsesjonssystemet reformeres på bakgrunn av erfaringene fra mange år med stor utbygging, og regelverket for havvind er i ferd med å komme på plass. Samtidig skal vi bidra for å sikre effektiv og sikker drift av en flåte med over 1000 turbiner i drift over hele landet. Vi har nok å gjøre. For bransjen for øvrig er faren med for lange perioder uten aktivitet at kompetanse forsvinner både i bransjen og i forvaltningen. Samtidig kommer det stadig nyheter om akselerert elektrifisering og nye industrimuligheter. Hvis ikke utviklingen av fornybar kraft går i takt risikerer vi enten en ketchup-effekt eller tapte industriarbeidsplasser. Det er en limbo.

- Hvordan har koronakrisen påvirket deg og din arbeidsplass?
- Jeg savner umiddelbar kontakt med kolleger, en telefonsamtale blir ikke det samme. Samtidig har vi blitt nødt til å bli mer komfortable med nettmøter, og det tror jeg faktisk blir en endring som står seg langt forbi epidemi. Klimavennlig er det også.

Kraftbransjens rolle i den fundamentale omstillingen av økonomien som er på vei har vært for lite diskutert

- Får energibransjen den oppmerksomheten den fortjener?
- Jeg får forholde meg til kraftbransjen, og vår lille del av kraftbransjen har jo fått en del oppmerksomhet i det siste. Men kraftbransjens rolle i den fundamentale omstillingen av økonomien som er på vei har vært for lite diskutert. Det er absolutt i ferd med å endres. Jeg tror allikevel det er viktig at vi fremover snakker både om spennende nye muligheter og prosjekter, samtidig som vi blir flinkere til å snakke om hvor sentralt effektiv tilgang på billig fornybar kraft blir for utvikling i samfunn og økonomi fremover. Jeg gleder meg til å følge arbeidet med energiressursmeldingen til våren!

- Hvordan tror du verden får dekket sine energibehov i fremtiden?
- Med fare for å virke uoriginal kan jeg ikke si annet enn at «fremtiden er elektrisk». Det som virkelig blir spennende er utviklingen i hvordan vi lagrer og transporterer elektrisk energi, og ikke minst hvordan man håndterer stadig større innfasing av uregulerbar kraftproduksjon. Det som er utfordringer i dag, blir fort til muligheter i morgen. Her er det mye spennende for kraftbransjen å ta tak i.

- Hva tenker du om elektrifiseringen av Norge?
- Elektrifisering av økonomien er det sentrale punktet for å skape bærekraftig verdiskaping og dermed velferd som varer. Vi kommer omsider i gang med noe som er helt nødvendig, og som vi har utrolig gode forutsetninger for å få til. Så er jeg litt bekymret for at elektrifiseringsdiskusjonene blir fragmentert. Særlig blant politikere er jeg opptatt av at man ser nærings- energi, - og klimapolitikk i sammenheng i større grad enn det man gjør i dag.

- Hvor opptatt er du av å spare strøm?
- Ikke veldig, jeg slukker lysene og har døgnstyring på varmen hjemme. Men jeg er opptatt av at elbilladeren gir meg mulighet til å styre når jeg bruker strøm.

Vindkraft blir helt avgjørende, sammen med sol- og vannkraft

- Hvor står du når det gjelder vindkraft?
- Altså… Vindkraft blir helt avgjørende, sammen med sol- og vannkraft. Vi kommer til å trenge fornybar kraft til alt der fossile energibærere i dag er inne, og så må vi ha nok til ny industriutvikling i tillegg. Den kraften må komme fra de kildene som til enhver tid er mest mulig kostnadseffektive – i Norge i dag er det vindkraft.

- Skal du ha solpanel på taket ditt?
- Hadde jeg ikke bodd i leilighet hadde det stått høyt på prioriteringslisten.

- Hva gjør du for å bidra til at Norge skal nå klimamålene?
- Jeg har så langt viet hele yrkeskarrieren til fornybar kraftutvikling. I forlengelsen av det har jeg fått være med på spennende diskusjoner om hvordan vi skal bruke den kraften. Det er spennende, og ikke minst viktig.

- Hva tror du oljeprisen vil ligge på i 2020, 2030 og 2050?
- Det skal jeg få slippe å si noe om.

- Bør vi lete etter mer olje og gass?
- Jeg husker at man har snakket om hva som ville skje hvis man gikk tom for olje. Nå er vi bevisste at det ikke er tilbudssiden som kommer til å stoppe oljealderen. Som samfunn må vi evne å forstå at vi faktisk skal til en situasjon mer eller mindre uten bruk av fossile energibærere, og posisjonere oss for det. Det handler om mye mer enn en politisk diskusjon om å «stenge kranen» eller ikke.

- Hva tenker du om karbonfangst og -lagring?
- Et spennende felt som jeg kan altfor lite om. Bare ikke la det bli en slumreknapp for fortsatt utslippsreduksjon, da satser Norge feil.

- Har du flyskam?
- Nei, men jeg synes det er fint at vi har begreper som bidrar til å få folk til å tenke. Så blir jeg stadig imponert over hvor fort teknologiske endringer kommer når behovet er der, som elfly. Levestandarden skal opp, ikke ned, med det fornybare skiftet.

- Hva vil du anbefale andre å lese, se på eller høre på for å lære mer om klima og energi?
- Sjekk ut enerWEs podcastsider, der er det mye bra. For dem med politiske lesebriller vil jeg anbefale å gjøre seg klare til å følge den kommende debatten rundt regjeringens energiressursmelding.

Her kan du lese andre artikler i Energipraten.

Powered by Labrador CMS