Sigrid Ina Simonsen startet i ny jobb like etter nyttår i år. Hun har også erfaring som fylkesråd for kultur og næring i Troms fylkeskommune
Sigrid Ina Simonsen startet i ny jobb like etter nyttår i år. Hun har også erfaring som fylkesråd for kultur og næring i Troms fylkeskommune

- Jeg savner en bredere debatt omkring energispørsmål

Møt Sigrid Ina Simonsen fra Norsk Olje og gass, region Nord i Energipraten.

Publisert Sist oppdatert

Navn: Sigrid Ina Simonsen

Stilling: Regionsjef i nord

Arbeidsgiver: Norsk Olje og gass

Aktuell: Akkurat startet i ny jobb i Norsk Olje og gass, etter å ha jobbet i Equinor som kommunikasjonsleder med kommunikasjonsansvar for drift nord.

- Gratulerer med ny jobb! Hvordan blir overgangen fra Equinor til Norsk Olje og gass?
- Tusen takk! Nå har jeg jo vært i den nye jobben i tre uker, og jeg må si jeg syns det er veldig spennende og lærerikt å se bransjen fra denne siden også. Det er ei utrolig interessant tid vi står i, med mange store muligheter og utfordringer foran oss.

- Hvordan har koronakrisen påvirket deg og din arbeidsplass?
- Som så mange andre så har jeg vært på hjemmekontor i mange måneder nå, og jeg merker at det er litt utmattende å være så bundet til pc og telefon, samtidig som jeg savner å omgås folk fysisk. Når det er sagt, så tror jeg nedstengningen av landet i mars i fjor var en viktig erfaring for oss alle, og jeg tror det har gjort meg litt mer oppmerksom på hva som er verdifullt i møte med andre. For eksempel det å sette av litt mer tid og være mer til stede når man faktisk treffer noen, i stedet for å prøve å rekke over alt samtidig. Ellers har jeg blitt veldig klar over hvor viktig det er å ha en trygg og stabil jobb.

- Får energibransjen den oppmerksomheten den fortjener?
- Aktørene i bransjen får vel greit nok med oppmerksomhet, men jeg savner en bredere debatt omkring energispørsmål, basert på sannsynlige fremtidsscenarioer for hvordan energimiksen kan se ut. Blant annet dreier det seg om hvordan lokale forhold og behov henger sammen med det globale markedet og hvordan vi skal sikre at Norge fortsatt er en ledende energinasjon i ei lavutslippsfremtid som inkluderer hele verden.

Verden kommer til å trenge alle de energikildene vi bruker i dag, men vi har en stor jobb å gjøre for å legge om systemene slik at vi oppnår målene om utslippsreduksjon i det totale bildet

- Hvordan tror du verden får dekket sine energibehov i fremtiden?
- Gjennom en bred miks av ulike energikilder som i mye større grad enn i dag inngår i smarte nettverk som sørger for mer effektiv bruk av energien og samtidig ivaretar stabil tilførsel. Verden kommer til å trenge alle de energikildene vi bruker i dag, men vi har en stor jobb å gjøre for å legge om systemene slik at vi oppnår målene om utslippsreduksjon i det totale bildet. Som bransje tar vi ansvar for å redusere egne utslipp og har satt ambisiøse klimamål som vil gjøre næringen konkurransedyktig i fremtiden.

Hvis vi skal klare å nå klimamålene i 2030 er vi helt avhengig av elektrifisering for å få det til

- Hva tenker du om elektrifiseringen av Norge?
- Hvis vi skal klare å nå klimamålene i 2030 er vi helt avhengig av elektrifisering for å få det til. Ikke bare for olje- og gassindustrien, men for samfunnet forøvrig og. Elektrifisering vil dessuten ikke bare gi reelle utslippsreduksjoner, men også bidra til betydelig verdiskaping i leverandørindustrien og generere flere titalls tusen arbeidsplasser. Dette ble bekrefta da Aker Solutions nettopp vant en milliardkontrakt om å elektrifisere Troll B og C. En full elektrifisering av begge plattformene vil redusere utslippene med 725.000 tonn årlig og totalt involvere rundt 4000 arbeidsplasser. I tida vi er inne i nå er det avgjørende at vi jobber sammen for å sikre at vi kan opprettholde tilstrekkelig energitilførsel både til land og til havs og samtidig kutte utslipp.

- Hvor opptatt er du av å spare strøm?
- Jeg er egentlig ganske glad i å spare penger og liker ikke å "fyre for kråka". Haha. Men jeg liker heller ikke å fryse, så vi prøver å holde temperaturen innendørs noenlunde konstant. Dessuten er jeg veldig glad i vedfyring også hjemme.

- Hvor står du når det gjelder vindkraft?
- Jeg er for at vi skal utforske de fleste alternativer for å sikre energitilførselen i det lange løp, men akkurat hvor og hvordan vindkraft skal utvikles mener jeg ikke noe sterkt om på nåværende tidspunkt.

- Skal du ha solpanel på taket ditt?
- Har ingen konkrete planer om det nå, men utelukker det ikke i fremtiden. Jeg tror jeg trenger litt mer kunnskap om dette først, ikke minst hvordan det funker her i Nord-Norge.

- Hva gjør du for å bidra til at Norge skal nå klimamålene?
- Jeg kunne nok gjort mye mer, men syns det er greit å være bevisst på å velge kortreiste matvarer og kjøper gjerne brukt.

- Hva tror du oljeprisen vil ligge på i 2020, 2030 og 2050?
- Det må klokere hoder enn jeg uttale seg om.

- Bør vi lete etter mer olje og gass?
- Ja.

- Hva tenker du om karbonfangst og -lagring?
- Det er et utrolig viktig tiltak for å nå de ambisiøse klimamålene i Norge, Europa og globalt. Verdens etterspørsel etter energi øker og tiltak for å håndtere CO2 blir helt sentralt for å redusere utslipp. For eksempel vet vi at det er flere sektorer, blant annet sementproduksjon og avfallshåndtering som ikke kan redusere alle sine utslipp uten CO2-håndtering. Det er et område der Norge har store muligheter for å tilby noe verden trenger, med vår erfaring og kompetanse fra fangst og lagring av CO2 på sokkelen.

- Har du flyskam?
- Jeg reiser nesten bare i jobbsammenheng, men må innrømme at jeg innimellom tenker på eget CO2-fotavtrykk og at det nok burde vært mindre til tider.

- Hva vil du anbefale andre å lese, se på eller høre på for å lære mer om klima og energi?
- Oi, det finnes et mylder av gode nettsteder og podcaster om dette nå. Hvis du for eksempel interesserer deg for elektrifisering, så anbefaler den siste episoden av podcasten til Energi og klima, hvor vår direktør for klima og miljø Hildegunn Blindheim deltok.

Her kan du lese andre artikler i Energipraten.

Powered by Labrador CMS