Forfatter og kjernefysiker Sunniva Rose.
Forfatter og kjernefysiker Sunniva Rose.

Energipraten: - Vi trenger mye mer «ren energi» som kjernekraft

Møt kjernefysiker Sunniva Rose i Energipraten.

Publisert Sist oppdatert

Navn: Sunniva Rose

Alder: 36 år

Stilling: Kjernefysiker og forfatter av boka «Vi er stjernestøv».

Arbeidsgiver: Selvstendig næringsdrivende

- Nylig har du luftet din frustrasjon over hvordan koronakrisen går utover selvstendig næringsdrivende. Samtidig er du en tydelig stemme i forskningsformidling om energi og kjernekraft. Fortell om bakgrunnen for dette.
- Korona rammer naturligvis de som er fysisk sårbare i samfunnet, men når vi stenger ned for å beskytte disse så legger vi en byrde på for eksempel de selvstendig næringsdrivende - for mange er dette en stor byrde. Det å få redusert muligheten for inntekt til et minimum, kanskje å se livsverket smuldre opp, er tøft - og dette er også dårlig for helse. På lang sikt har dette negative konsekvenser for både psykisk og fysisk helse. Jeg luftet frustrasjonen fordi jeg opplever at det nesten er litt tabu å problematisere korona-restriksjonene i samfunnet.

Jeg opplever at det nesten er litt tabu å problematisere korona-restriksjonene i samfunnet.

Jeg brenner for en kunnskapsbasert debatt, og min nisje ble kjernekraft, nettopp fordi jo mer jeg studerte, etterhvert forsket, og lærte om dette fagfeltet, desto tydeligere ble det for meg at det ofte er et gap mellom de oppfatningene folk har av denne energikilden, og det som er fakta. For eksempel er det mange som sier «er ikke det veldig farlig??» når jeg snakker positivt om kjernekraft. FNs klimapanel er tydelige på at kjernekraft også må med - hvis vi skal kunne gjøre noe med klimakrisen, og jeg syns det er underlig at selv om Klimapanelet stort sett står høyt i kurs i Norge, så er det plutselig «ikke så farlig» hva de sier når de uttaler seg positivt om kjernekraft – da virker det som om vi ikke trenger å lytte til Klimapanelet allikevel.

- Hvorfor skal nordmenn bry seg om kjernekraft?
- Energimarkedet er internasjonalt, og CO2-utslipp bryr seg ikke om landegrenser. Vi trenger totalt mye mer «ren energi» i verden (jeg plasserer kjernekraft sammen med andre fornybare i kategorien «ren»). Om vi ikke skal ha kjernekraft selv, så finnes det i nabolandene våre som Sverige og Finland, og det er jo greit å vite noe om hva dette går ut på. Man kan også tenke seg at vi fikk kjernekraft i Norge, og på den måten bidro til å eksportere mer klimavennlig energi.

Energibransjen kan ikke få nok oppmerksomhet.

- Får energibransjen den oppmerksomheten den fortjener?
- Vanskelig å svare sikkert på. Jeg ser mye om energibransjen, men jeg har jo mange venner og bekjente som bryr seg om temaet, og dermed får jeg et inntrykk av at dette er noe «alle» bryr seg om... men energi er jo det som får ting til å skje - helt essensielt for «alt» - så jeg vil vel kanskje svare at energibransjen kan ikke få nok oppmerksomhet.

- Hvordan tror du verden får dekket sine energibehov i fremtiden?
- Da har vi omsider fått til fusjonskraftverk - så fusjonskraft og solkraft, og det har skjedd en så stor revolusjon innen batteriteknologi at vi ikke har behov for olje lenger til transport. Jeg tror vel kanskje ikke helt dette, men jeg må bare være optimist!

- Hvor opptatt er du av å spare strøm?
- Ikke veldig. Vi bor i en ny leilighet i Oslo, og strømforbruket er uansett lavt – det er grenser for hvor mye strøm man får brukt på 85 kvadrat som er godt isolert og har andre leiligheter på fire av seks kanter. Bruker også strøm på elbilen, men sammenlignet med bensin er jo strøm nærmest gratis, så vi lar ikke det å spare strøm begrense om vi bruker bilen eller ikke - trenger vi bilen, så bruker vi bilen. Trenger vi den ikke, går vi eller tar kollektivt.

- Hvor står du når det gjelder vindkraft?
- Jeg kan ikke nok om vindkraft til å ta stilling, men hvis jeg MÅTTE velge «side» i dag så lander jeg nok på negativ.

- Skal du ha solpanel på taket ditt?
- Hvis vi noensinne flytter til hus, tror jeg det er gode muligheter for solpanel på taket; både jeg og mannen er fysikere, og det å generere sin egen strøm med sol og solceller er sykt kult! Vi kommer også garantert til å samle ALT vi kan av data fra dette panelet, og analysere og visualisere disse herfra og til månen.

Hvis vi noensinne flytter til hus, tror jeg det er gode muligheter for solpanel på taket.

- Hva gjør du for å bidra til at Norge skal nå klimamålene?
- Spre kunnskap om de forskjellige kreftformene – spesielt kjernekraft. Boken min, «Vi er stjernestøv», handler i stor grad om det folk virkelig er redde for med kjernekraft – radioaktivitet og stråling. Kunnskap er veien til trygghet, tror jeg.

- Hva tror du oljeprisen vil ligge på i 2020, 2030 og 2050?
- Jeg tror ikke så mye om oljeprisen utover at den antakeligvis er veldig lav i 2050.

- Bør vi lete etter mer olje og gass?
- Ja

- Har du flyskam?
- Nei

- Hva vil du anbefale andre å lese, se på eller høre på for å lære mer om klima og energi?
- Absolutt alle burde lese «Without the hot air» av David MacKay. Denne (som også kan leses gratis på nett) burde man også ha lett tilgjengelig, og slå opp i så ofte som mulig - om det er en diskusjon rundt plastposer, klimaavtrykk fra kjøtt, eller hvor mye energi det er mulig å få fra solceller, eller hva som helst annet som handler om klima og/eller energi.

Her kan du lese andre artikler i Energipraten.