Stortingsrepresentant Stefan Heggelund vil ikke gi seg ut på å spå om oljeprisen i Energipraten. - Den galeien får du meg ikke ut på, sier han.
Stortingsrepresentant Stefan Heggelund vil ikke gi seg ut på å spå om oljeprisen i Energipraten. - Den galeien får du meg ikke ut på, sier han.

- Norges sterke fornybarkompetanse kan hjelpe fattige land raskere forbi fossilfasen

Møt Høyre-politiker Stefan Heggelund i Energipraten.

Publisert

Navn: Stefan Heggelund

Alder: 35 år

Stilling: Stortingsrepresentant

Arbeidsgiver: Høyre/Stortinget. Sitter i Energi- og miljøkomiteen.

- Det ligger vel an til en stormfylt høst i Energikomiteen - hvilke saker tror du kommer til å få det til å koke i komiteen?
- Vi skal behandle mange viktige saker denne sesjonen. I høst er det nok vindkraftmeldingen og Equinor-gjennomgangen som vil få mest oppmerksomhet. I tillegg vil det bli mye debatt om oppfølgingen av klimakur, men de forhandlingene skjer nok i neste halvår.

- Hvordan har koronakrisen påvirket deg og din arbeidsplass?
- Korona har vist oss at til tross for politiske forskjeller så finner vi sammen når det er nødvendig. En stor styrke for landet vårt. Ellers har også vi mye digitale møter, og vi holder gjerne foredrag eller deltar i debatter på teams.

Fossil energi vil også være en del av energimiksen fremover, men heldigvis blir det mer og mer fornybart.

- Får energibransjen den oppmerksomheten den fortjener?
- Nei. Den må gjerne ta mer plass.

- Hvordan tror du verden får dekket sine energibehov i fremtiden?
- Fossil energi vil også være en del av energimiksen fremover, men heldigvis blir det mer og mer fornybart. Her spiller Norge en viktig rolle. Både når det gjelder kraftutveksling, noe som også tjener norske interesser, og når det gjelder vår sterke fornybarkompetanse. Den kan blant annet brukes til å hjelpe fattige land med å komme seg raskere forbi fossilfasen.

- Hva tenker du om elektrifiseringen av Norge?
- At det er nødvendig for at vi skal nå våre klimamål, og at vi heldigvis er kommet langt.

- Hvor opptatt er du av å spare strøm?
- Personlig kan jeg nok bli flinkere her. Politisk skal vi gjøre det vi kan for å nå målet om energieffektivisering.

Jeg er for at vi skal ha mer fornybar kraft i Norge, samtidig mener jeg vi skal ta vare på viktige naturverdier.

- Hvor står du når det gjelder vindkraft?
- Jeg har nok det som kan beskrives som en mellomposisjon i dette spørsmålet. Jeg er for at vi skal ha mer fornybar kraft i Norge, samtidig mener jeg vi skal ta vare på viktige naturverdier. Det er ingen tvil om at det er nødvendig å rydde opp i konsesjonssystemet, og jeg mener regjeringen svarer godt på dette med de innstrammingene som ligger i vindkraftmeldingen. Det blir spennende forhandlinger.

- Skal du ha solpanel på taket ditt?
- Det kunne jeg godt tenkt meg.

Det må bli lettere å ta klimavennlige valg i hverdagen, for eksempel gjennom bedre informasjon og økonomiske incentiver til forbrukerne.

- Hva gjør du for å bidra til at Norge skal nå klimamålene?
- Jeg forsøker å ta klimavennlige valg i hverdagen. Dette må bli lettere, for eksempel gjennom bedre informasjon og økonomiske incentiver til forbrukerne. Som representant i energi- og miljøkomiteen dreier det seg om å føre den politikken som er nødvendig for at vi skal nå målene våre. Med denne regjeringen går utslippene ned. Nå ser jeg frem til både regjeringens og Stortingets oppfølging av klimakur.

- Hva tror du oljeprisen vil ligge på i 2020, 2030 og 2050?
- Det er så mange faktorer som påvirker oljeprisen, og den er vanskelig å spå både på kort og lang sikt. Den galeien får du meg ikke ut på. Derimot er det viktig at Norge er forberedt på lavere oljeinntekter i fremtiden.

- Bør vi lete etter mer olje og gass?
- Jeg er for at vi skal fortsette å ha aktivitet på norsk sokkel. Dette handler om viktige arbeidsplasser i dag og i fremtiden. Norsk sokkel er i en omstilling. Her skjer det mye spennende, for eksempel gjennom havvind, karbonfangst og lagring og hydrogen. Noen må ha muskler til å gjennomføre en slik omstilling. Jeg mener det er kontraproduktivt med en politisk styrt avvikling av en industri som gir store inntekter til Norge, og som kan bidra til nødvendige grep for klimavennlig teknologiutvikling.

Jeg mener det er kontraproduktivt med en politisk styrt avvikling av en industri som gir store inntekter til Norge, og som kan bidra til nødvendige grep for klimavennlig teknologiutvikling.

- Har du flyskam?
- Nei.

- Hva vil du anbefale andre å lese, se på eller høre på for å lære mer om klima og energi?
- Det er mye bra informasjon der ute. Enerwe er en god begynnelse. Og les gjerne vindkraftmeldingen, den er veldig god.

Her kan du lese andre artikler i Energipraten.

Powered by Labrador CMS