Lene Westgaard-Halle er stortingsrepresentant for Vestfold.
Lene Westgaard-Halle er stortingsrepresentant for Vestfold.

- Grønn politikk har alt for lenge handlet om å gjøre alt så veldig vondt og vanskelig

Møt Høyres Lene Westgaard-Halle i Energipraten.

Publisert

Navn: Lene Westgaard-Halle

Alder: 41 år

Stilling: Stortingsrepresentant. Sitter i Energi- og miljøkomiteen.

Arbeidsgiver: Stortinget/Høyre.

- Denne høsten har du lagt deg ut med vindkraftmotstanderne i Motvind Norge, hvordan tenker du at debattklimaet i vindkraften kan bli bedre?
- Jeg tror debattklimaet hadde blitt bedre om debatten i større grad hadde vært faktabasert. Vi mangler mellom 30 og 50 TWh for å elektrifisere industri, offshore, transport og landbruk, og da må vi satse på alle de fornybare energiformene vi har. Når det er sagt, betyr ikke det vindmøller på hver eneste haug, men stopper vi det helt, får vi ikke nok energi. Derfor har jeg en «mellomposisjon» til vindkraft; Ja, vi må bygge mer vind på land, men det kan ikke bygges så den går på tvers av målet om å ta vare på naturen.

Ja, vi må bygge mer vind på land, men det kan ikke bygges så den går på tvers av målet om å ta vare på naturen.

- Det blir vel en travel høst i Energi- og miljøkomiteen?
- Ja, vi behandler flere stortingsmeldinger, blant annet om nettopp vindkraft på land, samt én om miljøkriminalitet, i tillegg til høstens store, gledelige nyhet «Langskip» og CCS. Det er jeg spesielt glad for - som stortingsrepresentant fra Vestfold og Telemark. Dette blir en viktig satsing for regionen vår.

- Hvordan har koronakrisen påvirket deg og din arbeidsplass?
- Den har vist meg hvor stort behovet faktisk er for omstilling av norsk økonomi, og har gjort at vi må løse ting raskere enn vi la opp til før krisen. I tillegg har den jo digitalisert Stortinget på en måte jeg tror vi ellers ville brukt 10-15 år på, så noe positivt er det jo. Den gjorde også at det ikke ble noen ferie i sommer og at jeg brukte hele sommeren på «sommerjobber» i mange forskjellige bransjer, noe som har vært både lærerikt og nyttig for arbeidet videre på Stortinget.

- Får energibransjen den oppmerksomheten den fortjener?
- Jeg opplever at både energipolitikk og energibransjen har fått mye større oppmerksomhet, på godt og vondt, de siste årene. Polariseringen har økt, men engasjementet for energifeltet har også blitt større.

Polariseringen har økt, men engasjementet for energifeltet har også blitt større.

- Hvordan tror du verden får dekket sine energibehov i fremtiden?
- Jeg tror verden får dekket sine energibehov i en kombinasjon av de energiformene vi kjenner i dag, forhåpentligvis helt fornybart, kanskje ispedd noen av de energiformene som i dag er små og ulønnsomme, men som i fremtiden vil lønne seg.

- Hva tenker du om elektrifiseringen av Norge?
- Jeg tror elektrifisering er viktig og riktig både for klimaet og for norske arbeidsplasser. Vi har alltid vært en stolt energinasjon, og er bygget på energieksport, både gjennom vannkraft og olje- og gassnæringen. Er det én nasjon som skal være helelektrisk, så er det Norge. Vi har lenge tjent penger på eksport av energi, det bør i fortsette med.

- Hvor opptatt er du av å spare strøm?
- Jeg er opptatt av det, men kanskje først og fremst fordi jeg er litt teknologinerd og har smarthjem og smartstyring av strømbruken hjemme på gården.

Er det én nasjon som skal være helelektrisk, så er det Norge.

- Hvor står du når det gjelder vindkraft?
- Som nevnt har jeg en mellomposisjon, jeg er for bygging av fornybar energi, men ikke for enhver pris.

- Skal du ha solpanel på taket ditt?
- Ja, vi planlegger å bygge det på låvetaket vårt.

- Hva gjør du for å bidra til at Norge skal nå klimamålene?
- Jeg vier nesten 100 prosent av tiden min til akkurat det, som jo er jobben min.

- Hva tror du oljeprisen vil ligge på i 2020, 2030 og 2050?
- Jeg tror den kommer til å falle, noe som er den viktigste årsaken til at vi som nasjon må sørge for at vi har flere ben å stå på. Oljefunn eller ikke, etterspørselen kommer til å falle som en konsekvens av villet politikk verden over, og det må vi forberede oss på.

- Bør vi lete etter mer olje og gass?
- Ja. Så lenge etterspørselen er der, kutter vi ikke utslipp ved å slutte å selge norsk olje og gass, vi flytter bare utslippene – og inntektene til andre land.

Grønn politikk har alt for lenge handlet om å gjøre alt så veldig vondt og vanskelig, jeg tror heller på å gi folk alternativer.

- Har du flyskam?
- Nei. Jeg tror ikke på skam som virkemiddel, spesielt ikke på klimafeltet. Grønn politikk har alt for lenge handlet om å gjøre alt så veldig vondt og vanskelig, jeg tror heller på å gi folk alternativer. Vi skal ikke slutte å reise, vi skal bare finne løsninger for å gjøre det utslippsfritt.

- Hva vil du anbefale andre å lese, se på eller høre på for å lære mer om klima og energi?
- Jeg er veldig glad i energiogklima.no, i tillegg leser jeg mye fra Cicero og klimasidene til NASA.

Powered by Labrador CMS