Daglig leder Marius Røed Sveip i Gudbrandsdalen Energi.
Daglig leder Marius Røed Sveip i Gudbrandsdalen Energi.

- Elektrifiseringen må tilrettelegges med både pisk og gulrot

Møt Gudbrandsdalen Energis leder Marius Røed Sveipe i Energipraten.

Publisert Sist oppdatert

Navn: Marius Røed Sveipe

Alder: 38 år

Stilling: Daglig leder

Arbeidsgiver: Gudbrandsdal Energi

Forbrukerrådet fremsatte drøye påstander og overlot til Forbrukertilsynet å undersøke om det var hold i dem.

- Dere er en av 29 strømselskaper som har blitt klaget inn til Forbrukertilsynet av Forbrukerrådet. Hvorfor reagerte dere så kraftig at dere krevde dementi?
- Vi måtte reagere såpass kraftig fordi vi urettmessig ble ført opp på listen. Forbrukerrådet fremsatte drøye påstander og overlot til Forbrukertilsynet å undersøke om det var hold i dem. Dette kunne vi ikke la passere uten reaksjoner – dessverre har vi ennå ikke fått noe dementi.

- Hvordan har koronakrisen påvirket deg og din arbeidsplass?
- Gudbrandsdal Energi har et veldig godt arbeidsmiljø, som vi beholdt gjennom første del av koronakrisen. Vi er en prestasjonsgruppe som spiller hverandre gode, og det klarte vi gjennom hele den første nedstengingsperioden. For egen del har jeg trolig fått varig innskjerpede smittevernsrutiner, og innsett hvor viktig den jevnlige kontakten med medarbeiderne mine er.

Energibransjen sitter på en del av løsningen til det grønne skiftet, men kunne nok vært flinkere til å kommunisere dette.

- Får energibransjen den oppmerksomheten den fortjener?
- Energibransjen sitter på en del av løsningen til det grønne skiftet, men kunne nok vært flinkere til å kommunisere dette.

- Hvordan tror du verden får dekket sine energibehov i fremtiden?
- På lang sikt vil verden få dekket hele sitt energibehov gjennom fornybare kilder, som er temmet gjennom solid-state-batterier og muligens hydrogen som energibærere.

Elektrifiseringen må tilrettelegges fra politisk hold, med både pisk og gulrot.

- Hva tenker du om elektrifiseringen av Norge?
Norge har et stort potensiale for å flytte tungtransport over fra vei til bane, som ser ut til å gå i feil retning. Vi ligger langt framme når det gjelder elektrifisering av personbiltrafikken, men har utfordringer på utbygging av ladekapasitet. Elektrifiseringen må tilrettelegges fra politisk hold, med både pisk og gulrot.

- Hvor opptatt er du av å spare strøm?
- Ikke spesielt opptatt, utover å slå av lyset på rom som ikke er i bruk…

- Hvor står du når det gjelder vindkraft?
- Jeg og Gudbrandsdal Energi heier på norsk vannkraft. Jeg kan forstå at man ikke ønsker en vindkraftpark som nærmeste nabo, men verden trenger fornybar energi, og folk lenket seg fast for å markere motstand mot vannkraftutbygginger på 80-tallet også.

Jeg kan forstå at man ikke ønsker en vindkraftpark som nærmeste nabo, men verden trenger fornybar energi.

- Skal du ha solpanel på taket ditt?
- Ja – i alle fall nok til å dekke deler av eget forbruk.

- Hva gjør du for å bidra til at Norge skal nå klimamålene?
- Som leder i Gudbrandsdal Energi sørger jeg for lave strømpriser ut til kundene, slik at strøm er et konkurransedyktig alternativ til andre energibærere. Ved salg av lokale opprinnelsesgarantier, der innkjøpskostnadene øremerkes oppgradering av vannkraftanlegg bidrar vi til økt etterspørsel etter vannkraften. Videre er Gudbrandsdal Energi godt på vei med arbeidet for å bli klimanøytrale i 2020.

- Hva tror du oljeprisen vil ligge på i 2020, 2030 og 2050?
- Akkurat nå - 40 dollar. Jeg spår 80 dollar i 2030 og 60 dollar i 2050.

Olje og gass er effektive energibærere, og vil trolig være en del av løsningen på verdens energibehov i lang tid framover.

- Bør vi lete etter mer olje og gass?
- På kort sikt er svaret ja. Olje og gass er effektive energibærere, og vil trolig være en del av løsningen på verdens energibehov i lang tid framover. Samtidig – finner man en god måte å få kontroll på den fornybare produksjonen fra vind og sol, samt effektive energibærere som gjør energien lettvint å transportere, tror jeg oljen kan erstattes.

- Har du flyskam?
- Et snev av flyskam har jeg nok. Jeg har tre barn som skal arve jordkloden etter meg.

- Hva vil du anbefale andre å lese, se på eller høre på for å lære mer om klima og energi?
- Jeg anbefaler podcastene «Fornybaren» som Energi Norge gir ut, og EnerWE sin egen podcast. Med små barn blir det dessverre lite tid til lesing.

Her kan du lese andre artikler i Energipraten.

Powered by Labrador CMS