Hildegunn T. Blindheim i Norsk olje og gass tror det vil være behov for olje og gass i lang tid fremover. - Selv om det er påvist og funnet mer globalt enn det som kan brennes uten utslippsreduserende teknologi når vi skal nå klimamålene, er det viktig at de ressursene som utvinnes er de beste - både når det gjelder CO2-fotavtrykk og kostnader, sier hun.
Hildegunn T. Blindheim i Norsk olje og gass tror det vil være behov for olje og gass i lang tid fremover. - Selv om det er påvist og funnet mer globalt enn det som kan brennes uten utslippsreduserende teknologi når vi skal nå klimamålene, er det viktig at de ressursene som utvinnes er de beste - både når det gjelder CO2-fotavtrykk og kostnader, sier hun.

- Olje, gass og kull vil være med i energimiksen mye lengre enn mange kanskje håper på

Møt Hildegunn T. Blindheim fra Norsk olje og gass i Energipraten.

Publisert Sist oppdatert

Navn: Hildegunn T Blindheim

Alder: 52 år

Stilling: Direktør klima og miljø

Arbeidsgiver: Norsk olje og gass

- Dere slapp katta ut av sekken en måned før selve om rapporten om elektrifiseringen er klar. Hva forventer du av reaksjoner når selve rapporten kommer?
- Vi var enige om selve klimamålene og ønsket å gå ut med dem - selv om selve rapporten ikke var helt ferdig. Dette er et betydelig taktskifte for industrien, her har vi satt ambisiøse mål om å redusere våre totale utslipp, det vil si et sektormål for 2030 og 2050. Rapporten vil beskrive mer av hva som må gjøres uten å ha alle svarene på alt, men vi har en god oversikt over hva som må til. I tillegg vil vi belyse mulighetene som ligger i CO2-fangst og -lagring, hydrogen fra naturgass og havvind som nye verdikjeder. Dette er sammen med mindre utslipp fra olje og gassproduksjon grunnlaget for nye arbeidsplasser og sikre eksisterende, i en verden som må gå mot nullutslipp.

Jeg ønsker enda mer forståelse for nødvendigheten av særdeles viktig nøkkelteknologi som CO2-fangst og -lagring og utslippsfri hydrogen fra naturgass for å redusere utslipp raskere.

Hildegunn T. Blindheim

- Får energibransjen den oppmerksomheten den fortjener?
- Vi får jo som bransje mye oppmerksomhet og diskusjoner rundt olje og gass, når verden må nå klimamålene som er satt. Men jeg ønsker enda mer forståelse for nødvendigheten av særdeles viktig nøkkelteknologi som CO2-fangst og -lagring og utslippsfri hydrogen fra naturgass for å redusere utslipp raskere. Disse løsningene må til for å redusere utslipp fra kilder som er svært vanskelig å dekarbonisere.

- Hvordan tror du verden får dekket sine energibehov i fremtiden?
- Det vil bli langt mer fornybar energi og bruk av batterier i framtiden. Men det er ikke nok. Olje, gass og til og med kull, vil være med i energimiksen mye lengre enn mange kanskje håper på, og derfor er det er avgjørende at produksjon av olje og gass skjer med lite utslipp og at energibransjen sammen med myndigheter i Norge, EU og andre land bidrar til teknologiløsninger som kan redusere utslipp fra forbruk fra olje og gass betydelig. Hvis ikke vil vi ikke greie å nå klimamålene.

Jeg ser også at det er behov for god helhetstenkning på utbygging av ny strømproduksjon hvor ulike behov og bekymringer ivaretas.

Hildegunn T. Blindheim

- Hva tenker du om elektrifiseringen av Norge?
- Vi er jo allerede svært elektrifisert, og så lenge det bygges ut nok ny strømproduksjon og overføringsnett, er det en stor fordel at vi elektrifiserer det som kan elektrifiseres. Det gir mindre utslipp og mer effektiv bruk av energi. Jeg ser også at det er behov for god helhetstenkning på utbygging av ny strømproduksjon hvor ulike behov og bekymringer ivaretas.

- Hvor opptatt er du av å spare strøm?
- Jeg personlig er opptatt av å gjøre de hverdagslige tingene som å slå av lys når vi ikke er hjemme, fylle oppvaskmaskin og vaskemaskin før den settes på, slå av lys på kontoret når jeg ikke er der osv. Jeg mener at alle monner drar, selv om det er smått - hvis alle gjør det de kan, vil de små bekker bli store bidrag til slutt. Og så gleder jeg meg til flere smarte løsninger som gjør det enklere for oss vanlige forbrukere til å velge og gjøre smarte grep.

At vindkraft er nødvendig som en del av å øke fornybar kraft, er jeg helt sikker på.

Hildegunn T. Blindheim

- Hvor står du når det gjelder vindkraft?
- Jeg mener vi vil ha behov for mye vindkraft. Og så må man selvfølgelig ha gode prosesser på hvor de skal stå, enten det er på land eller til havs. Men at vindkraft er nødvendig som en del av å øke fornybar kraft, er jeg helt sikker på. Mange land har havdyp som gjør at selv bunnfast havvind ikke kan brukes, og her har vi en stor industrimulighet i Norge ved å ta markedsandeler globalt på flytende havvind.

Lagring av CO2 på norsk sokkel ser jeg på som en viktig, ny forretningsmulighet på sikt, og dette er avhengig av at Regjeringen tar en investeringsbeslutning for de norske CO2-fangst og -lagringsprosjektene i år.

Hildegunn T. Blindheim

- Skal du ha solpanel på taket ditt?
- Jeg bor i en leilighet i et borettslag og kan ikke bestemme det selv, men det er nok noe borettslaget på sikt kan vurdere.

- Hva gjør du for å bidra til at Norge skal nå klimamålene?
- Jeg har ledet prosessen hvor vi har satt ambisiøse mål for olje og gassindustrien i Norge., Målene som er satt, vil bidra til rundt ti prosent reduksjon av Norges totale utslipp innen 2030. Jeg har også vært engasjert i mange år for å fremme utvikling av CO2-fangst og lagring, og dette er helt avgjørende for at landbasert industri kan redusere sine utslipp i Norge (og Europa). Lagring av CO2 på norsk sokkel ser jeg på som en viktig, ny forretningsmulighet på sikt, og dette er avhengig av at Regjeringen tar en investeringsbeslutning for de norske CO2-fangst og -lagringsprosjektene i år.

- Hva tror du oljeprisen vil ligge på i 2020, 2030 og 2050?
- Det tror jeg de færreste tør gjette på, inkludert meg. Men det er viktig å vurdere ulike scenarier på olje og gasspris når man vurderer ny olje og gassproduksjon.

Vi ligger veldig godt an på klimafotavtrykket, er definitivt konkurransedyktige i markedet og skal bli enda bedre på begge deler.

Hildegunn T. Blindheim

- Bør vi lete etter mer olje og gass?
- Ja, det er jo paradokset. Det vil være behov for olje og gass lenge. Og selv om det er påvist og funnet mer globalt enn det som kan brennes uten utslippsreduserende teknologi når vi skal nå klimamålene, er det viktig at de ressursene som utvinnes er de beste - både når det gjelder CO2-fotavtrykk og kostnader. Vi ligger veldig godt an på klimafotavtrykket, er definitivt konkurransedyktige i markedet og skal bli enda bedre på begge deler. Når vi da i tillegg satser på utvikling av teknologi som gir mindre utslipp fra forbruk av olje og gass og bruker kompetansen til å utvikle havvind, så er det faktisk fornuftig å fortsette å lete etter olje og gass på norsk sokkel.

- Har du flyskam?
- Nei, jeg er ikke så glad i å bruke ordet skam, men jeg er definitivt bevisst på å ha videomøter når det er mulig, og har i større grad begynt å velge tog når jeg reiser langt i Norge/Norden på fritiden.

- Hva vil du anbefale andre å lese, se på eller høre på for å lære mer om klima og energi?
- enerWE er jo en god kilde! Ellers er vår kommende klimarapport noe jeg absolutt vil anbefale alle som er interessert i disse problemstillingene.