Stortinget ber Tina Bru få opp farten med energiplan

Opposisjonen ber regjeringen vurdere å framskynde sin planlagte energimelding slik at den kan stortingsbehandles sammen med klimaplanen.

Publisert

Opposisjonen ber regjeringen vurdere å framskynde sin planlagte energimelding slik at den kan stortingsbehandles sammen med klimaplanen for 2021–2030.

Det er Sp, Ap, Frp, SV og MDG som står bak initiativet.

I et brev til olje- og energiminister Tina Bru (H) ber de statsråden om å «undersøke muligheten for at regjeringen framskynder fremleggelsen av energimeldingen», slik at stortingsbehandlingen av meldingen kan overlappe med klimaplanen, som formelt er kjent som Meld. St. 13 (2020–2021).

«Flertallet mener at disse to politikkområdene henger nøye sammen, og at flere av tiltakene i Meld. St. 13 kan være avhengige av virkemidlene og politikken i den varslede meldingen til Stortinget», fortsetter de.

Framdriftsplan

Klimameldingen ble lagt fram i januar. Tirsdag ble det enighet om en framdriftsplan i saken som innebærer at energi- og miljøkomiteen skal avgi sin innstilling 25. mars. Klimaplanen skal deretter behandles av Stortinget i plenum 8. april.

Energimeldingen har derimot ikke vært ventet før i mai. Den må i utgangspunktet legges fram før 10. april for at Stortinget skal rekke å behandle den før valget.

Regjeringen har varslet at den kommende energimeldingen skal handle om langsiktig verdiskapning fra norske energiressurser, industrialisering knyttet til olje- og gassressursene på norsk sokkel og ventede endringer i energimarkedene i Europa.

Senterpartiet vil ha fortgang

Senterpartiets stortingsrepresentant Ole André Myhrvold mener det vil være vanskelig å behandle de to stortingsmeldingene uavhengig av hverandre.

– Klimameldingen peker klart på at vi trenger en nysatsing på grønn industriutvikling i Norge. Det krever mer kraft. Derfor må vi se sammenhengen mellom energipolitikken og klimapolitikken, sier Myhrvold til NTB.

Han trekker spesielt fram hvor viktig elektrifisering av samfunnet er i klimapolitikken.

Partikollega Sandra Borch mener regjeringen må få opp tempoet.

– Det vi ber om, er at de nå får fart på seg og legger fram en energimelding slik at vi faktisk kan se disse to meldingene i sammenheng, særlig fordi klimameldingen krever ekstremt mye energi, sier Borch.

(©NTB)

Powered by Labrador CMS