- Energimarkedet er utfordrende

Publisert

Statkraft la i dag frem resultatene for fjorårets siste kvartal, samt 2016 som helhet. Det var imidlertid nedbemanningen på mellom 500 og 600, hvorav mellom 200 og 240 i Norge, som preget dagens overskrifter.

Statkraft skriver i en pressemelding at de i fjorårets siste kvartal hadde et underliggende driftsresultat før avskrivninger på 4.947 millioner kroner, en økning på 1717 millioner kroner sammenlignet med tilsvarende periode i 2015.

- Det underliggende driftsresultatet før avskrivninger er sterkt og reflekterer en vellykket energidisponering. Vi har vært i stand til å utnytte våre store nordiske vannmagasiner og har optimalisert produksjonen, sier konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen.

Kvartalets resultat etter skatt ble imidlertid holdt tilbake av urealiserte valutaeffekter og endte på 748 millioner kroner.

Gjennomsnittlig systempris i Norden var 34,5 EUR/MWh i fjerde kvartal. Dette var en økning på 57 prosent sammenlignet med det beskjedne prisnivået  i samme periode i 2015. Statkrafts totale kraftproduksjon økte med 3,7 TWh til 19 TWh i fjerde kvartal 2016.

Statkrafts kraftproduksjon i 2016 nådde et rekordhøyt nivå på 66 TWh sammenlignet med 56,3 TWh i 2015.

For 2016 endte underliggende driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) på 13.863 millioner kroner, sammenlignet med 10.853 millioner kroner i 2015. Resultatet i 2016 ble påvirket negativt av nedskrivninger som i hovedsak skyldtes reduserte markedsforventninger, delvis motvirket av positive valutaeffekter. Resultatet før skatt ble 5223 millioner kroner og etter skatt endte det på -179 millioner kroner.

- Energimarkedet er utfordrende og Statkraft gjennomfører et forbedringsprogram og en revidert strategi. Dette vil gjøre det mulig for Statkraft å bli et av de mest konkurransedyktige selskapene i vår bransje og styrke vår posisjon for ytterligere vekst innen fornybar energi, sier Christian Rynning-Tønnesen.

Statkraft forsetter arbeid med sitt forbedringsprogram, og mener selv at de er i rute.

Målet er å styrke konkurransekraften og redusere kostnadene med 0,8 milliarder kroner årlig, målt mot faktiske kostnader i 2015.

Les også: Statkraft kutter over 500 ansatte