Foto: Pixabay
Foto: Pixabay

Søker etter uavhengig leder til Energiklagenemnda

Den nyopprettede Energiklagenemnda skal behandle klager på enkeltvedtak i RME (NVE).

1. januar 2020 etableres den nye Energiklagenemnda som får ansvaret for å behandle klager på vedtak som gjøres av RME-avdelingen i NVE. RME er Reguleringsmyndigheten for energi, og de vil fatte vedtak relatert til energiloven og naturgassloven.

Energiklagenemnda skal være uavhengig, og vedtakene de gjør vil derfor ikke kunne overstyres av Olje- og energidepartementet.

Nå forteller Olje- og energidepartementet at de er på jakt etter en leder av Energiklagenemnda, samt fire medlemmer.

Dette er ikke fulltidsstillinger, men det er viktige posisjoner som kan få avgjørende betydning i en rekke spørsmål og problemstillinger knyttet til energibransjen.

Lederen og medlemmene i Energiklagenemnda vil tiltre etter behov. De oppnevnes for henholdsvis 6 og 4 år, og vil kompenseres med en fast årlig sum, samt med kompensasjon for medgått arbeidstid i henhold til statens regelverk.

For å være kvalifisert som medlem må man ha enten juridisk embedseksamen, mastergrad i rettsvitenskap eller økonomi. Ansatte i NVE eller olje- og energidepartementet kan ikke være medlemmer av energiklagenemnda.

Forskriften for Energiklagenemnda er ikke vedtatt ennå, men høringen var i fjor og et utkast til forskriften kan leses her.

Fristen for å søke er 7. oktober.

Powered by Labrador CMS