Foto: Tonje Flack
Foto: Tonje Flack

Energidebatt eller energidialog?

Kommentar: En utenforståendes perspektiv

Publisert Sist oppdatert

Alle energiformer møter motstand. Taper en bred energibransje samfunnsdebatten?

enerWE sin energikonferanse den 14. mai var viet kommunikasjon. Et klokt valg av programkomiteen ettersom bransjen sliter med en polarisert og til tider stygg debatt. Følelser er ofte mer fremtredende enn fakta.

«Alle energiformer møter motstand. Taper en bred energibransje samfunnsdebatten?» var utgangspunkt for en paneldebatt.

Deltagerne var samlet i ett spørsmål; at den polariserte debatten bare skaper tapere. Dette slo de fast alle som én i de innledende minuttene. Videre utviklet debatten seg til å handle om noe helt annet. Hadde en kommet 5 minutter for sent inn til debatten, ville man som tilhører tro at deltagerne hadde blitt bedt om å debattere for eller mot vindkraft.

Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg var invitert for å snakke om hvordan en felles bransje kan kommunisere Norge som en energinasjon for fremtiden. Også hans innlegg handlet mest om vindkraft.

Selv var jeg tilstede på denne konferansen fordi vi driver med kommunikasjon. Vår visjon er å få folk til å snakke mer og bedre sammen. Vi tror på å stille minst like mange spørsmål som du serverer svar. Vi tror på den gode samtalen. Der vi lytter til hverandres budskap og er like opptatte av å forstå den andre som å bli forstått. Der vi er opptatt av å lære av hverandre og komme opp med nye, bedre ideer sammen.

Min antagelse er at de fleste vil være enige i viktigheten av dette. Jeg opplevde debattantene som genuint opptatt av å skape en mer intelligent og samlende samtale rundt de betente spørsmålene. Likevel preges debatten av å forsvare eget standpunkt og forsøke å bli forstått. Jeg skjønner dem godt. Min første innskytelse er også å ytre og forsvare egne standpunkt når jeg møter motstand. Det ligger i menneskets natur. Det er derfor vi behøver å ta bevisste og aktive valg! Å planlegge hvordan vi kan motstå vår første innskytelse og bidra til å snu debattklimaet og skape felles løsninger.

FN´s bærekraftsmål nr 17: Samarbeid

16 av de 17 bærekraftsmålene handler om hva som må gjøres, nr 17 handler om hvordan.

For å oppnå målene må vi samarbeide. Min utfordring til alle i energibransjen er å velge samarbeid som en strategisk prioritet. Ikke bare på papiret, men velge noen konkrete handlinger som har til hensikt å bidra til å bevege oss fra en polarisert debatt til fellesskap.

Som en start kan kanskje disse 3 spørsmålene være til nytte?

  • «Hvilke konkrete aktiviteter kan jeg og vi gjøre for å fremme samarbeid?»
  • «Hva kan jeg gjøre for at min formidling skal handle mindre om forsvar og mer om fellesskap?»
  • «Hvem av våre meningsmotstandere behøver vi å forstå bedre – og derfor invitere til dialog?»

«Uenighet utvikler», sa Olje – og energiminister Kjell-Børge Freiberg i sitt innlegg på konferansen i går. Jeg kunne ikke vært mer enig i det. Men for at utviklingen skal skje, må også de som er uenige være villige til å lytte til hverandre.

Så la samfunnsdebatten være tapt. Sørg heller for å starte og vinne samfunnsdialogen sammen.

Så la samfunnsdebatten være tapt. Sørg heller for å starte og vinne samfunnsdialogen sammen.

Hvem begynner?