Energibransjen sliter med å engasjere på Facebook

Publisert

Ståle Lindblad i Areca Social har laget en løsning for å analysere Facebook-sider, og har brukt det innsamlede grunnlaget til å se på hvordan forskjellige bedrifter og organisasjoner gjør det på Facebook. I utgangspunktet lager han rapporter for hver enkelt bedrift, men nå har han også løftet blikket litt og begynt å se på utvalgte bransjer.

Først ute er en Facebook-analyse av energibransjen, herunder kraftselskaper, oljeselskaper og andre virksomheter som jobber med energiproduksjon og - distribusjon.

- Energiselskapene gjorde det brukbart på Facebook i 2016. Innholdet traff målgruppen bra, men bransjen har potensiale for å få mer effekt ut av aktivitetene, skriver Lindblad.

I snitt publiserer bransjeaktørene 3,2 innlegg pr. uke, noe som er markant lavere en snittet for alle bransjer som ligger på 5,6 innlegg.

Det er heller ikke så mange klikk på innleggene. I snitt ligger det på 22 klikk pr. 1000 visninger, noe som er omtrent halvparten av snittet for alle bransjer som ligger på 45 klikk.

Enda verre er det med likes. Der ligger energibransjen helt nede på 6,7 likes pr. 1000 visninger, noe som er markant lavere enn bransjesnittet på 119,1 likes pr. 1000. Det er generelt sett lite engasjement med bare 0,9 kommentarer og 0,6 delinger pr. 1000 visninger.

- Energibransjen skaper relativt lite engasjement med sine poster på Facebook. Både likes, kommentarer og delinger ligger godt under snittet i analysen, skriver Lindblad.

Alt er imidlertid ikke helsvart. I analysen trekker Lindblad frem at det er god variasjon i hva slags typer poster som deles på Facebook, samt at energibransjen er flinke til å poste videoinnlegg.

Les hele Facebook-analysen av energibransjen på stalelindblad.no.