Energiaksjene torsdag 1. mars

Publisert

Statoil

Statoil er et internasjonalt energiselskap med ca. 22.000 ansatte og virksomhet i 38 land.

Statoil endte på 178,95 kroner etter å ha vært nede i 178,50 og oppe i 180,70 kroner. Det ble omsatt 2.750.386 aksjer i Statoil med en total omsetning på 493.746.808,75 kroner. På det meste har aksjekursen vært oppe i 194,80 kroner, og den har vært nede i 97,90 kroner.

Statoil
Statoil

AkerBP

Aker BP ASA er et fullverdig oljeselskap som driver leting, utbygging og produksjon på norsk kontinentalsokkel. Aker BP er operatør på Alvheim, Skarv, Valhall, Hod, Ula og Tambar, i tillegg Ivar Aasen-feltet som er under utbygging. Selskapet er også partner i Johan Sverdrup-feltet.

AkerBP svingte mellom 192,50 og 196,30 og avsluttet på 192,80 kroner. Totalt ble det omsatt for 126.007.752,90 kroner fordelt på 650.761 aksjer og 3.607 handler. Aksjen har tidligere blitt omsatt helt nede i 28,20 og oppe i 234,40 kroner.

AkerBP
AkerBP

Aker Solutions

Aker Solutions leverer produkter, systemer og tjenester til olje- og gassindustrien. Selskapets innovative teknologi og kompetanse bidrar til å etablere, øke og forlenge produksjon på oljefelt verden over. Aker Solutions har om lag 14.000 ansatte i rundt 20 land.

Aker Solutions svingte mellom 43,98 og 44,67 og avsluttet på 44,19 kroner. Det ble omsatt 791.018 aksjer i Aker Solutions med en total omsetning på 35.012.542,53 kroner. Aksjen har tidligere blitt omsatt helt nede i 22,80 og oppe i 65,35 kroner.

Aker Solutions
Aker Solutions

DNO

DNO ASA er et oljeselskap med fokus på leting, utvikling og produksjon i internasjonale petroleumsprovinser.

DNO falt fra 10,80 til 10,42 kroner. 7.760.464 aksjer skiftet eiere i DNO løpet av dagen. På det meste har aksjekursen vært oppe i 24,94 kroner, og den har vært nede i 4,34 kroner.

DNO
DNO

PGS

Petroleum Geo-Services er en teknologisk fokusert serviceleverandør til oljeindustrien som leverer tjenester innen geofysikk til det globale markedet.

PGS falt fra 25,45 til 24,75 kroner. 3.457.221 aksjer skiftet eiere i PGS løpet av dagen. Aksjen har tidligere blitt omsatt helt nede i 12,02 og oppe i 97,07 kroner.

PGS
PGS

Subsea 7

Statoil er et internasjonalt energiselskap med ca. 22.000 ansatte og virksomhet i 38 land.

Subsea 7 endte på 120,70 kroner etter å ha vært nede i 113,20 og oppe i 121,40 kroner. Totalt ble det omsatt for 501.512.889,15 kroner fordelt på 4.257.177 aksjer og 12.974 handler. På det meste har aksjekursen vært oppe i 143,70 kroner, og den har vært nede i 44,35 kroner.

Subsea 7
Subsea 7

BW LPG

BW LPG er verdens største eier og operatør av store gasskip (VLGC) basert på antall VLCGer og LPG lastekapasitet.

BW LPG falt med 2.2% prosent til 34,10 kroner. 809.261 aksjer skiftet eiere i BW LPG løpet av dagen. BW LPG har vært nede i 18,62 og oppe i 90,50 kroner.

BW LPG
BW LPG

Questerre Energy

Questerre Energy Corporation er et uavhengig energiselskap med fokus på ukonvensjonelle olje- og gassprosjekter.

Questerre Energy Corporation falt fra 5,41 til 5,34 kroner. Det ble omsatt 1.644.775 aksjer i Questerre Energy Corporation med en total omsetning på 8.797.486,48 kroner. Questerre Energy Corporation har vært nede i NA og oppe i NA kroner.

Questerre Energy
Questerre Energy

TGS

TGS tilbyr geoscience data og tjenester til olje- og gasselskaper rundt i hele verden.

TGS endte på 191,55 kroner etter å ha vært nede i 189,70 og oppe i 193,35 kroner. 373.968 aksjer skiftet eiere i TGS løpet av dagen. TGS har vært nede i 107,00 og oppe i 229,30 kroner.

TGS
TGS

Artikkelen er skrevet av en automatisert robot. Feil kan forekomme.