vindmølle
Energi NTB Foto: Statkraft

Vindmøllebrems i Bremanger

Vil ødelegge skuet.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) sier nei til nye vindmøller i Bremanger i Sogn og Fjordane. Grunnen er at det ikke vil se fint ut.

NVE konkluderer med at vindkraftverket ikke vil være samfunnsmessig rasjonelt sett i sammenheng med de andre vindkraftprosjektene i regionen.

Det er «de samlede visuelle virkningene» fra flere vindkraftverk i regionen som er hovedbegrunnelsen for avslaget. Isolert sett er Bremangerlandet vindkraftverk et svært godt prosjekt med tanke på forventet produksjon og tekniske forhold, påpekes det.

Stikkord: , , ,

Annonse
Ads banner