- Vi satser primært på offshore vind for det er der vi har kompetanse som er konkurransedyktig

Publisert

På Subsea Valley i forrige uke tok enerWE en prat med Erik Wærness i Statoil for å høre mer om hva han og Statoil tror om fremtidens energibehov.

- Fremtiden ser veldig forskjellig ut avhengig av hva du tror og hvilke forutsetninger du legger til grunn, sier Wærness til enerWE.

Han tror energietterspørselen vil øke.

- Hvis vi blir veldig mye mer energieffektive så kan du tenke deg en fremtid der energietterspørselen ikke vokser så mye, men det skal veldig mye til, sier Wærness.

IEA har bommet mye i sine analyser av hvordan sol ville utvikle seg. Wærness mener det ikke har stor praktisk betydning.

- Nå er det veldig mange som spår utviklingen innen energi. Det er veldig vanskelig å spå, men det betyr ikke så mye for den totale energietterspørselen. De har ikke bommet så mye på olje og gass, sier Wærness.

Han mener at det er forutsetningene bak som er det viktigste å tenke gjennom når man ser på slike prognoser, og at det er viktig å se på flere kilder.

Statoil har uansett redefinert seg som et energiselskap, og satser også på fornybare energikilder. Det inkluderer også et solenergiprosjekt i Brasil, men det er i vinden Statoil legger mesteparten av sine fornybarinvesteringer.

- Vi satser primært på offshore vind for det er der vi har kompetanse som er konkurransedyktig. Vi tror at veksten i ny energi kommer til å være raskere en i alle andre energiformer, og vi vil være en del av det, sier Wærness.

Han tror på et stort potensiale, men slår likevel fast at det Statoil fortsatt primært vil være et olje- og gasselskap også i overskuelig fremtid.

- Hvis vi lykkes så tror vi at 15-20 prosent av våre samlede investeringer vil være innen fornybare energiformer. Det betyr at vi fortsatt vil ha 80-85 prosent innen olje og gass, sier Wærnes.

Se hele videointervjuet øverst i artikkelen.

Powered by Labrador CMS