Velferd eller miljø?

KOMMENTAR: Hva velger politikerne når de må prioritere hardt?

KOMMENTAR av Anders Lie Brenna, ansvarlig redaktør i enerWE.

Jeg har nå jobbet i enerWE i litt over et halvt år, og det har vært en spennende tid der jeg har måtte sette meg inn i det som må sies å være Norges viktigste bransje. Samtidig er det en bransje som står overfor store utfordringer, og det er store beslutninger som nå må tas av våre folkevalgte politikere. Det blir ikke lett. Dilemmaet er stort og komplisert, og konsekvensene blir enorme uansett hva politikerne våre ender opp med å beslutte.

På den ene siden er olje og gass vår viktigste inntektskilde som selv i et dårlig år som i fjor bragte inn 233 milliarder kroner til statsbudsjettet. Det er nok til å betale for helsevesenet, forsvaret og landets høyere utdanning.

StatensInntekter

Uten disse inntektene blir det enten massive kutt i velferdsstaten og/eller massiv økning av skatter og avgifter.

StatensUtgifter

På den andre siden er olje og gass forurensende energikilder som i utvinningen alene stod for 53,9 millioner tonn CO2-ekvivalenter i løpet av et år. Det gjør olje- og gassbransjen til Norges største kilde til CO2-utslipp, noe som er en stor utfordring for Norges arbeid med å innfri målene i Paris-avtalen.

Hvis Norge ikke skal kutte velferden må vi fortsette å tjene masse penger på oljen, men da fortsetter vi å forurense. Hvis vi ikke kutter oljen klarer vi ikke å nå klimamålene.

Alle vil ha velferd og alle vil ha et godt miljø, men hvordan skal vi greie begge deler samtidig?

enerWE Communication Conference 10. mai skal jeg lede en paneldebatt om dette dilemmaet, og der skal jeg spørre politikerne om hvordan de mener at Norge skal håndtere dette.

Med meg i panelet har jeg politikere fra partier som har veldig forskjellig syn på dette:

  • Tina Bru, Høyre
  • Kari Elisabeth Kaski, SV
  • Per Rune Henriksen, Arbeiderpartiet
  • Anna Serafima S. Kvam, Miljøpartiet de Grønne
  • Ola Elvestuen, Venstre
  • Ingvil Smines Tybring-Gjedde, FrP

Jeg forventer på ingen måte at de skal være – eller bli – enige.

Jeg håper derimot på å få noen gode svar på hvordan de forskjellige partiene vil prioritere mellom velferd og miljø, og kan samtidig love at svarene vi får vil bli fulgt opp i tiden etterpå. Her skal man ikke slippe unna med flåsete overfladiske svar om at det løser seg etterhvert – enten det gjelder finansieringen eller forurensningen.

I enerWE skriver vi om olje, gass, vindkraft, solenergi og vannkraft. Det har gitt oss en ganske god forståelse av både mulighetene og utfordringene de forskjellige energikildene byr på, men det gjør oss ikke i stand til å legge frem fasiten for hvordan det vil gå om vi velger det ene eller det andre. Det vi kan gjøre, er å følge opp svarende vi får og undersøke hva slags konsekvenser det får – og det skal vi gjøre.

KOMMENTAR av Anders Lie Brenna, ansvarlig redaktør enerWE.no

Her kan du lese mer om konferansen og resten av programmet på ECC 2017.

Les også: