Snart ser vi droner i norsk natur

Strømselskaper vurderer dronebruk. Bruken av de ubemannede, fjernstyrte luftfartøyene kjent som droner har eksplodert de siste årene, og Luftfartstilsynet har nå gitt tillatelse til bruk av droner ved inspeksjon av kraftlinjer. I april i fjor ble det kjent at man i Norge tillater alle å ta bilder fra sine private droner dersom pålagt avstand fra flyplasser og … Continued

Strømselskaper vurderer dronebruk.

Bruken av de ubemannede, fjernstyrte luftfartøyene kjent som droner har eksplodert de siste årene, og Luftfartstilsynet har nå gitt tillatelse til bruk av droner ved inspeksjon av kraftlinjer.

I april i fjor ble det kjent at man i Norge tillater alle å ta bilder fra sine private droner dersom pålagt avstand fra flyplasser og befolkning ble overholdt. Nå tar kraftindustrien teknologien i bruk for å inspisere kraftlinjene på en mer kostnadseffektiv måte.

Stor interesse for droner

Senior kommunikasjonsrådgiver Marit Kvarum i Luftfartstilsynet sier til DN at interessen for droner er stor.

Vi får mange spørsmål om droner. Per i dag er det 6-7 droneoperatører som har tillatelse til å drive med linjeinspeksjon. Totalt er det omkring 350 operatører som har tillatelse til å drive kommersiell virksomhet.

Det stilles ingen spesifikke tekniske krav til droner som skal brukes til linjeinspeksjon, men man må ta høyde for en del sikkerhetsregler, som for eksempel maksimal flygehøyde, påpeker hun.

Per i dag må de som skal bruke droner til nytte- eller ervervsflyging, søke Luftfartstilsynet om tillatelse. Luftfartstilsynet arbeider med en ny forskrift på området og vurderer i den forbindelse om bruk av droner under en viss vekt ikke skal kreve operatørtillatelse.

Statnett åpner for droner

Henrik Glette presseansvarlig i Statnett sier til enerWE at det er mulig selskapet tar i bruk droner under sine kraftlinje-inspeksjoner.

Vi ser på muligheten for bruk av droner videre, ja. Vi har ulike prosjekter hvor dronebruk kan være aktuelt, og vurderer fortløpende fordeler og ulemper. Vi vet jo at dette kan gi muligheter på lang sikt.