Slik blir fordelingen mot 2040

IEA spår økt etterspørsel av fossil energi. Fossilt brennstoff kommer til å dekke brorparten av den anslåtte økningen på 37 prosent i den globale energietterspørselen fram mot 2040, advarer Det internasjonale energibyrået (IEA). Det globale energisystemet står i fare for å svikte håpet og forventningene knyttet til det, skriver IEA om utsiktene framover i rapporten … Continued

IEA spår økt etterspørsel av fossil energi.

Fossilt brennstoff kommer til å dekke brorparten av den anslåtte økningen på 37 prosent i den globale energietterspørselen fram mot 2040, advarer Det internasjonale energibyrået (IEA).

Det globale energisystemet står i fare for å svikte håpet og forventningene knyttet til det, skriver IEA om utsiktene framover i rapporten World Energy Outlook 2014.

Fossil energi kommer til å være avgjørende for å møte den økte etterspørselen, til tross for uroen for global oppvarming.

Den globale energisikkerheten står i fare i oljemarkedet ettersom det avhenger av et relativt lite antall produsenter, påpeker IEA videre. Midtøsten er fortsatt det eneste stedet hvor olje utvinnes med relativt lave kostnader i stor skala. Men konfliktene i regionen har knapt vært større siden oljesjokkene på 1970-tallet, skriver IEA.

Oljeprisen har nådd de laveste nivåene på fire år, men energibyrået spår i likhet med oljebransjen en økning i tråd med etterspørselen. IEA anslår at verden vil trenge 104 millioner fat olje per dag i 2040, mot 90 millioner fat i 2013.

Det innebærer at tre firedeler av verdens energiforbruk i 2040 vil komme fra fossile energikilder. CO2-utslippene kommer dermed til å være av en slik størrelse at målet om å begrense den globale temperaturøkningen til 2 grader ikke kan nås, advarer IEA.