Bilde av Håkon Borgen

SKL og Statnett skal samarbeide

En forberedelse til elektrifisering av Utsirahøyden. SKL og Statnett har undertegnet en samarbeidsavtale om nettplanlegging på Haugalandet de nærmeste årene, melder Statnett. Avtalen gjelder de tiltakene som kan være aktuelle ved mulig bygging av ny alumuniumsfabrikk på Karmøy, elektrifisering av Utsirahøyden fra Kårstø og et økende alminnelig forbruk. Vi trenger den kunnskapen SKL har om … Continued

En forberedelse til elektrifisering av Utsirahøyden.

SKL og Statnett har undertegnet en samarbeidsavtale om nettplanlegging på Haugalandet de nærmeste årene, melder Statnett. Avtalen gjelder de tiltakene som kan være aktuelle ved mulig bygging av ny alumuniumsfabrikk på Karmøy, elektrifisering av Utsirahøyden fra Kårstø og et økende alminnelig forbruk.

Vi trenger den kunnskapen SKL har om lokale forhold i arbeidet for å finne gode løsninger. Vi vet at SKL har hatt et godt samarbeid med lokale myndigheter i mange år og er glad for at foretaket vil bidra med kompetansen sin når vi nå skal øke kapasiteten i nettet, sier konsendirektør Håkon Borgen i Statnett.

Det er helt nødvendig for næringsutviklingen i regionen at overføringskapasiteten for kraft økes, og vi ser det som en del av oppdraget vårt å stille kompetansen vår til disposisjon i tilfeller som dette, sier konsernsjef Magne Heimvik i SKL.