Sår tvil om elektrifisering

Gasskraftverk på oljeplattformene vil kunne gi lavere utslipp. Et effektivt gasskraftverk på oljeplattformene på Utsirahøyden vil kunne gi lavere utslipp av klimagasser enn elektrisk kraft fra land, ifølge en ny rapport. Stortinget har vedtatt full elektrifisering av Utsirahøyden. Men selv om dette tiltaket vil ha stor betydning for utslippene lokalt i Norge, er klimagevinsten beskjeden … Continued

Gasskraftverk på oljeplattformene vil kunne gi lavere utslipp.

Et effektivt gasskraftverk på oljeplattformene på Utsirahøyden vil kunne gi lavere utslipp av klimagasser enn elektrisk kraft fra land, ifølge en ny rapport.

Stortinget har vedtatt full elektrifisering av Utsirahøyden. Men selv om dette tiltaket vil ha stor betydning for utslippene lokalt i Norge, er klimagevinsten beskjeden dersom de globale effektene regnes inn, fastslår analyseselskapet Pöyry og CICERO Senter for klimaforskning i en ny rapport.

Hvis man ser på elektrifisering som et nasjonalt klimatiltak, er det utvilsomt virkningsfullt. Men man får enkelte ringvirkninger i det europeiske kraftmarkedet som kan tyde på at utslippsreduksjonen ikke er så stor, sier Ole Løfsnæs i Pöyry Management Consulting til NRK.

Den nye rapporten er utarbeidet for Industri Energi.