Så avhengig er Europa av fossil energi

Det er bare tre EU-land som bruker fossilt drivstoff til mindre enn halvparten av sitt energiforbruk.

Tidligere denne uken la EUs statistikkbyrå Eurostat frem ny statistikk som viste at EUs energiforbruk nå er lavere enn i 1990. Det er oppsiktsvekkende, men tallene er ikke bare rosenrøde. 73 prosent av energiforbruket drives av fossilt brennstoff.

Prosentandelen går nedover, men det går sakte. i 1990 utgjorde det fossile brennstoffet 83 prosent av EUs energiforbruk.

– I alle EUs medlemsland har andelen fossilt drivstoff i energiforbruker gått ned i perioden 1990 til 2015. Det er mest markant i Danmark (fra 91 prosent i 1990 til 69 prosent i 2015), Latvia ( fra 83 prosent til 61 prosent) og Romania (fra 96 prosent til 74 prosent). Det store flertallet er imidlertid fortsatt veldig avhengig av fossilt drivstoff for å dekke sitt energibehov, skriver Eurostat.

Det er altså bare tre EU-land som får dekket mindre enn halvparten av sitt energibehov fra fossile energikilder.

Stolpediagrammet viser hvor stor andel av EU-landenes energiforbruk som dekkes opp av fossilt drivstoff.
Stolpediagrammet viser hvor stor andel av EU-landenes energiforbruk som dekkes opp av fossilt drivstoff.

Det er verdt å merke seg at statistikken viser det totale energiforbruket, ikke bare det som brukes til å generere strøm.  Det inkluderer f.eks. også drivstoff til skipene som er registrert i landene.

For Norge betyr det at selv om vi har tilnærmet 100 prosent ren fornybar energi i strømnettet vårt, så er vi i Eurostat’s statistikk ført opp med en fossil andel på hele 60 prosent.

Totalt bruker EU 314 millioner tonn oljeekvivalenter med energi i løpet av et år. Tyskland står for 19 prosent av Eu totale energiforbruk, etterfulgt av Frankrike med 16 prosent, Storbritannia med 12 prosent, Italia med 10 prosent, Spania med 7 prosent og Polen med 6 prosent.

Les også: EUs energiforbruk har falt under 1990-nivå