Rike land ville ha kuttet utslippene uavhengig av klimaavtalene som nå blir inngått

Overrasket over politikernes og miljøbevegelsens begeistring for klimaavtalene. Mange land kan komme til å bryte klimamålene sine i den nye klimaavtalen, frykter statsviter Jon Hovi. – Jeg er litt overrasket over den store begeistringen for avtalen blant folk i miljøbevegelsen og en del politikere, sier Hovi til NTB. Ikke straffbart å bryte klimaavtale Han minner … Continued

Overrasket over politikernes og miljøbevegelsens begeistring for klimaavtalene.

Mange land kan komme til å bryte klimamålene sine i den nye klimaavtalen, frykter statsviter Jon Hovi.

– Jeg er litt overrasket over den store begeistringen for avtalen blant folk i miljøbevegelsen og en del politikere, sier Hovi til NTB.

Ikke straffbart å bryte klimaavtale

Han minner om at Parisavtalen ikke inneholder noen ordninger for å straffe land som eventuelt bryter sine frivillige utslippsmål. Disse nasjonale planene er heller ikke folkerettslig bindene.

– Det er grunn til å tro at mange av landene ikke vil oppfylle målene, sier Hovi, som er professor ved Universitetet i Oslo.

At nesten alle verdens land forplikter seg til å begrense klimautslippene, er bra, understreker han. Og Hovi tror utslippene i den rike delen av verden kommer til å falle i årene framover.

Prisen på fornybar energi vil synke på sikt uansett

Men dette ville trolig skjedd uansett, siden prisen på fornybar energi synker og bekymringen for klimaendringene øker.

– Avtalens betydning blir trolig relativ marginal, sier Hovi.

Selv om han antar at utslippene vil falle i den rike delen av verden, kan det bli vanskelig å kutte de globale utslippene – siden det ligger an til kraftig utslippsvekst i en rekke u-land.