Økt satsing på fornybar energi

Det lover Verdensbankens leder. Verdensbanken vil trappe opp investeringene i ren energi og bare finansiere kullprosjekter under helt spesielle omstendigheter, lover bankens leder Jim Yong Kim. Klimaendringene vil undergrave Verdensbankens forsøk på å utrydde den ekstreme fattigdommen i verden, frykter Kim. Verdensbanken har tradisjonelt vært en stor långiver til prosjekter basert på fossil brensel som … Continued

Det lover Verdensbankens leder.

Verdensbanken vil trappe opp investeringene i ren energi og bare finansiere kullprosjekter under helt spesielle omstendigheter, lover bankens leder Jim Yong Kim.

Klimaendringene vil undergrave Verdensbankens forsøk på å utrydde den ekstreme fattigdommen i verden, frykter Kim.

Verdensbanken har tradisjonelt vært en stor långiver til prosjekter basert på fossil brensel som kull, og banken anklages derfor for å ha bidratt aktivt til klimaendringene.

Banken forsvarer seg med at fattige land også trenger energi, men ønsker nå å legge større vekt på klimavennlig energi, sier Kim til The Guardian.