– Norden viser at det er mulig, sier IEA-sjefen om klimatiltak

Må bryte forbindelsen mellom økonomisk vekst og økte klimautslipp. Resten av verden har mye å lære av klimatiltakene i de nordiske landene, mener sjefen for Det internasjonale energibyrået (IEA). – Norden viser at det er mulig, sa IEA-sjef Fatih Birol på et arrangement om kutt av klimautslipp i de nordiske landene på klimatoppmøtet i Paris … Continued

Må bryte forbindelsen mellom økonomisk vekst og økte klimautslipp.

Resten av verden har mye å lære av klimatiltakene i de nordiske landene, mener sjefen for Det internasjonale energibyrået (IEA).

– Norden viser at det er mulig, sa IEA-sjef Fatih Birol på et arrangement om kutt av klimautslipp i de nordiske landene på klimatoppmøtet i Paris onsdag.

Ser til svenskene og danskene

Han pekte på behovet for å bryte forbindelsen mellom økonomisk vekst og økende klimautslipp, noe som har skjedd i den nordligste delen av Europa.

Både Sverige og Danmark har kuttet utslippene av klimagasser kraftig siden begynnelsen av 1990-tallet. Mens svenskene har satset på fjernvarme og bioenergi, har danskene gjennomført en massiv utbygging av vindkraft.

– CO2-avgiften som ble innført på begynnelsen av 90-tallet, har vært et av våre mest vellykkede tiltak, sa den svenske energiministeren Ibrahim Baylan på Norden-seminaret.

Oljenæringen er syndebukken i Norge

I motsetning til utslippene i våre naboland er Norges innenlandske klimautslipp høyere i dag enn i 1990. Én av årsakene er voksende utslipp fra oljeutvinningen i Nordsjøen.

Politisk rådgiver Jens Frølich Holte (H) i klima- og miljødepartementet fortalte om den norske elbil-satsingen på Norden-seminaret på klimatoppmøtet.