Driver det grønne skiftet

Nå må det politiske miljøet på banen med insentiver. På Zerokonferansen 2014 viste ABB fram teknologien som allerede nå kan gjøre passasjerferjene i Indre Oslofjord helelektriske, melder selskapet. På Zerokonferansen 2014 presenterte Sindre Sætre, leder for ABBs marinevirksomhet i Norge, en studie som demonstrerer potensialet for batteridrevet ferje på strekningen Vippetangen – Bleikøya – Gressholmen. … Continued

Nå må det politiske miljøet på banen med insentiver.

På Zerokonferansen 2014 viste ABB fram teknologien som allerede nå kan gjøre passasjerferjene i Indre Oslofjord helelektriske, melder selskapet.

På Zerokonferansen 2014 presenterte Sindre Sætre, leder for ABBs marinevirksomhet i Norge, en studie som demonstrerer potensialet for batteridrevet ferje på strekningen Vippetangen – Bleikøya – Gressholmen.

Flere ville utveksle visittkort etterpå, så det er tydelig at det er interesse for konseptstudien vi har gjort i samarbeid med Multi Maritime. Den viser at et helelektrisk ferjesamband er mulig å realisere allerede nå. Vi vet hva slags infrastruktur som skal til, hvor stor effekt vi trenger og hvor store batterier som er nødvendige, sier han.

Mens dag 1 under Zerokonferansen trekker opp de store linjene, dykker dag 2 dypere ned i materien og ser på praktiske løsninger på de store utfordringene. ABB er med for sjette gang og har i år engasjert seg spesielt for utslippsfri kollektivtransport.

Det er fullt mulig å gjøre offentlig ferjetransport i Norge utslippsfri. Den viktigste driveren for batteridrevne ferjer er nullutslipp. Det vil også føre til lavere driftsutgifter, installasjonen er enklere og de blir nesten lydløse, forteller Sætre.

Satt på spissen var elbiler bare en kuriositet før MiEV og LEAF, men nå dominerer de salgsstatistikkene, og hurtigladestasjoner finnes snart overalt hvor det er folk.

Vi håper det blir like vanlig med batteridrift på vann som på land. Med det fokus som er på utslipp og teknologi i dag, er det rart at det fortsatt blir valgt konvensjonell, diesel-mekanisk drift på ferjesamband hvor batteri kunne vært en bedre løsning, sier han.

ABB jobber med energilagring i mange sammenhenger, også innen maritime applikasjoner. I disse dager tester selskapet hvordan batteri kan spille en rolle for å gjøre et fartøys kraftsystem mer pålitelig og energieffektivt.

Teknologien vi ønsker å bruke i batterifergene er basert på vårt likestrøms Onboard DC Grid-kraftsystem. Hos Marintek har vi bygget et laboratorium hvor vi skal teste hvordan vi kan integrere og utnytte et batteri i kraftsystemet om bord, enten helelektrisk eller som en del av en hybridløsning, sier han.

Det var et viktig signal da Næringslivets klimapris, som ble delt ut på dag 1 av konferansen, gikk til batterifergen Ampere, et samarbeidsprosjekt mellom Fjellstrand, Norled, Statens Vegvesen og Siemens.

Selv om ikke vi er med der, så synes vi det er veldig positivt at det prosjektet får så mye oppmerksomhet. Det beviser at teknologien er klar for å tas i bruk, sier han.

Ferjen settes i drift på E39 på strekningen Lavik – Oppedal i januar og viser at teknologien er moden. Men det må legges bedre til rette for at det skal bli økonomisk attraktivt å ta den i bruk, mener Sætre.

Det var et krav i anbudet som førte til elektrisk drift på det sambandet. Vi trenger politiske føringer som gjør at det blir stilt krav til bygging og gitt insentiver til drift av ferjer. Parallelt må man forberede de lokale kraftnettene på økt belastning i forbindelse med lading. Alt henger sammen, og man må tenke stort, om man skal få et mest mulig formålstjenlig og energieffektivt kraftsystem i fremtiden, mener han.

ZEROs nestleder Kari Kaski er enig i at mye av løsningen ligger hos politikerne, og dialog mellom alle aktører er en forutsetning.

Næringslivet driver det grønne skiftet. Nå må det politiske miljøet på banen med insentiver, og om nødvendig pålegg, for å øke takten i implementeringen av klimaløsninger. Zerokonferansen er viktig fordi det deles kunnskap og etableres relasjoner mellom alle de aktørene som sammen sitter på løsningen på våre klimautfordringer, sier Kaski.

Teknologi som bidrar til energieffektivitet eller lavere klimautslipp er attraktiv for leverandørindustrien. For elektrisk drevne ferjer kan ABB ta ansvar for hele kraftpakken.

Vi kan levere tilkopling til landnettet, ladesystemet på landsiden, kraftgenerering og det elektriske fremdriftssystemet og batteri om bord, i tillegg til kontrollsystem. For oss er dette et spennende marked, som vi satser mye på, sier Sætre.