Bilde fra Energi Norge

Mye energi

120 toppsjefer samlet. Nærmere 120 toppsjefer og fageksperter fra Energi Norges medlemsbedrifter var denne uken samlet til strategisamling på Soria Moria i Oslo – som nok en gang hadde rekordoppslutning. Deltakerne mener arrangementet gir en god oversikt over aktuelle problemstillinger i kraftnæringen, og muligheten til å bidra til å forme Energi Norges prioriteringer. Representanter fra … Continued

120 toppsjefer samlet.

Nærmere 120 toppsjefer og fageksperter fra Energi Norges medlemsbedrifter var denne uken samlet til strategisamling på Soria Moria i Oslo – som nok en gang hadde rekordoppslutning. Deltakerne mener arrangementet gir en god oversikt over aktuelle problemstillinger i kraftnæringen, og muligheten til å bidra til å forme Energi Norges prioriteringer.

Representanter fra nærmere 50 selskaper var med på å legge rammene for næringens strategi de neste årene.

Det er fint å få et innblikk i mange ulike problemstilinger ettersom man fort blir veldig opptatt med sitt eget fagfelt i det daglige, og da er det lett ikke å se lenger enn nesa rekker, sier Einar Sælen, sjef for rammevilkår i Norsk Hydro.

Han får støtte av divisjonssjef for drift og forvaltning i BKK, Asgeir Thorsteinsson, som synes Soria Moria-samlingen er en god påminnelse om at norsk kraftnæring må løfte blikket for å unngå å bli akterutseilt.

Vi må være oppmerksomme på det som skjer utenfor oss, og bruke det som viktig input for valgene vi gjør. Det skjer endringer hos forbrukeren som vi må bruke som bakgrunn for plassen vi mener vi må ha i samfunnet, sier han.

Kreative gruppearbeid
Energi Norges styreformann og ledergruppe åpnet samlingen tirsdag morgen med å med å tegne et bilde av dagens energipolitiske situasjon, og hvordan utfordringer i kjølvannet av dette jobbes med internt.

Deretter ble deltakerne delt inn i 10 grupper for å diskutere aktuelle problemstillinger, deriblant fremtidig nettorganisering, endret forbruksmønster og roller for nett- og kraftselskaper i sluttbrukermarkedet, samt implementering av kraftnæringens nullvisjon for skader. Resultatene av diskusjonene ble presentert i form av veggaviser på dag to av samlingen.

Arild Inge Markussen er divisjonssjef for strøm i Helgelandskraft og deltok på strategisamlingen for første gang. Han var godt fornøyd med hvordan gruppeoppgavene var lagt opp.

Jeg har tro på denne måten å jobbe på. Det blir veldig konkret og vi får diskutert reelle problemstillinger grundig. Jeg håper og regner med at resultatene blir tatt tak i, slik at vi er med på å stake ut retning for Energi Norge, sier han.

Thorsteinsson i BKK er enig, men tror blandede grupper bestående av både fageksperter og aktører som ikke har faget som sitt kjerneområde, vil kunne gi enda bedre diskusjoner.

Man blir tryggere i mindre grupper, så jeg har sans for opplegget. For fremtidige samlinger tror jeg resultatet kan bli enda bedre dersom noen søker inn i grupper de egentlig ikke ”hører hjemme i”, avslutter han.

Kilde: energinorge.no