Millionbot til Nord Pool Spot

Bøtelegger kraftbørsen for konkurransehemmende virksomhet. NPS får en bot på drøyt 2,3 millioner euro, rundt 19 millioner kroner, mens europeiske EPEX Spot bøtelegges for over 3,6 millioner euro. Kommisjonen mener de to i en periode var enige om ikke å konkurrere. Slik oppførsel bryter med EUs konkurranseregler som forbyr karteller og begrensende praksis, opplyser EU-kommisjonen … Continued

Bøtelegger kraftbørsen for konkurransehemmende virksomhet.

NPS får en bot på drøyt 2,3 millioner euro, rundt 19 millioner kroner, mens europeiske EPEX Spot bøtelegges for over 3,6 millioner euro.

Kommisjonen mener de to i en periode var enige om ikke å konkurrere.

Slik oppførsel bryter med EUs konkurranseregler som forbyr karteller og begrensende praksis, opplyser EU-kommisjonen om reglene som også gjelder i EØS-avtalen.

Nord Pool Spot omtaler selv boten som et forlik og tar selvkritikk for bruddet på konkurransereglene. Selskapet har nå innført rutiner og systemer for å sikre at konkurransereglene etterleves fullt ut, sier selskapets administrerende direktør Mikael Lundin i en pressemelding.

Viktige

Kraftbørser er viktige for effektive elektrisitetsmarkeder. I en tid der de fleste europeiske forbrukere er bekymret for stigende strømpriser, er jeg spesielt fornøyd med at vi har fått en slutt på enigheten om markedsdeling mellom EPEX og Nord Pool Spot, sier EUs konkurransekommissær Joaquín Almunia i en pressemelding.

EPEX Spot har sin base i Frankrike, men opererer også i Tyskland, Østerrike og Sveits.

EU-kommisjonen mener reglene ble brutt i en periode på minst sju måneder fra 2011 til 2012. EFTAs overvåkingsorgan ESA gjennomførte en uanmeldt inspeksjon hos NPS i februar for to år siden.

Utvidet samarbeid

EUs konkurransemyndigheter mener et IT-samarbeid mellom kraftbørsene ble utvidet til også å omfatte samarbeid som hemmet fri konkurranse.

De to kraftbørsene ble enige om ikke å konkurrere med hverandre, spesielt gjennom å dele territorier mellom seg, sier Almunia, og Kommisjonen mener det ble gjort for å beskytte nasjonal posisjon og for å dele land der det ble planlagt markedsutvidelse.

Dette var selvsagt et klart brudd på reglene våre som strengt forbyr karteller i EØS, sier konkurransekommissæren.

Legger seg flat

Nord Pool Spot legger seg flat for kritikken fra EU-kommisjonen.

I vår iver etter å oppnå økt integrasjon i det europeiske kraftmarkedet må vi innrømme at vi beklageligvis brøt konkurransereglene. Vi diskuterte integrering av kraftmarkedet for nært med en annen europeisk kraftbørs, sier administrerende direktør Mikael Lundin.

Nord Pool Spot opererer på det nordiske og baltiske markedet, samt i Storbritannia. Selskapet er eid av Statnett og andre nordiske og baltiske kraftnettselskaper.

(©NTB)