Bilde fra Energi Norge

Konkurranse gir energi

Norske strømpriser er blant de laveste. Norske strømpriser er blant de laveste i Europa. Dette skyldes i stor grad rikelig tilgang på billig vannkraft, men også velfungerende konkurranse – både i engros- og sluttbrukermarkedet. I tillegg bidrar kraftutveksling med nabolandene til prisstabilisering og strømtilførsel også i kalde og tørre år. Norge etablerte verdens første internasjonale … Continued

Norske strømpriser er blant de laveste.

Norske strømpriser er blant de laveste i Europa. Dette skyldes i stor grad rikelig tilgang på billig vannkraft, men også velfungerende konkurranse – både i engros- og sluttbrukermarkedet. I tillegg bidrar kraftutveksling med nabolandene til prisstabilisering og strømtilførsel også i kalde og tørre år.

Norge etablerte verdens første internasjonale kraftbørs sammen med Sverige i 1996, og siden den gang har Finland og Danmark, samt Baltikum, blitt med i samarbeidet. Norge er altså en del av et flernasjonalt engrosmarked for elektrisk kraft.

På børsen Nord Pool Spot handles over 80 prosent av all strøm som forbrukes i de tilhørende landene, som en hvilken som helst annen vare. Det er børsprisene strømselskapene legger til grunn for strømavtalene de tilbyr kundene sine.

Som strømkunde står man fritt til å velge leverandør, enten man utelukkende er opptatt av pris, eller kombinasjonen pris og service. Konkurransen holder oss på tå hev og gjør at vi ønsker å stå på for å finne løsninger som kommer strømkundene til gode, sier Thomas Gundersen i Gudbrandsdal Energi.

Han er webansvarlig i selskapet og en av to som pryder strømbassadør-plakaten «Konkurranse gir energi».

Bundet sammen med Europa
Siden kraftmarkedet er internasjonalt, har lokale forhold i nabolandene innvirkning på strømprisen. Nedbør og temperatur er også helt avgjørende siden vannkraft står for over 95 prosent av kraftproduksjonen i Norge og elektrisk kraft er mye brukt til oppvarming. Tilsiget til kraftmagasinene kan variere mye fra år til år.

I normalår er vi selvforsynte med fornybar kraft til å dekke strømforbruket i Norge. Men det er en fattig trøst de årene vi har for lite. Når det er lite vann i magasinene i tørrår, er Norge helt avhengig av kraftutveksling med Norden og Europa for at ikke prisene skal gå i taket, sier informasjonssjef Aslak Øverås i Energi Norge.

Han viser til hvordan Norge i 2004 måtte importere netto 11,5 TWh for å dekke etterspørselen. Til gjengjeld var situasjonen helt motsatt i 2012 da Norge hadde et solid kraftoverskudd. Men ved hjelp av kablene kunne kraften eksporteres og skaffe Norge gode inntekter.

For å balansere tilbud og etterspørsel best mulig, er vi avhengig av gode nettforbindelser til våre naboland og Europa, sier Øverås.

Norge har nettforbindelser til Sverige, Finland og Russland, samt sjøkabler til Danmark og Nederland. Statnett jobber også med nye kabelprosjekter til Tyskland og England som skal stå ferdige i henholdsvis 2018 og 2020.

Skjåk Energi og Lofotkraft i tet
Så langt har rundt 1.100 ansatte i Energi Norges medlemsbedrifter tatt strømbassadør-testen om næringen vår på kampanjesiden strømbassadør.no. Hver måned blir 20 av disse hedret med en spesialdesignet drikkeflaske.

Den bedriften med størst andel deltakere ved konkurransens utløp i desember 2014, vinner et energisk besøk av komikeren Terje Sporsem i januar 2015. Etter at Lofotkraft lenge har vært eneste bedrift der alle ansatte har bestått testen, har Skjåk Energi nå utfordret dem. I disse to selskapene er nå alle ansatte strømbassadører, og dersom flere medlemsbedrifter klarer å mobilisere sine ansatte på samme måte, blir det trekning blant alle med full oppslutning ved årsskiftet.

Kraftinor, Dragefossen Kraftanlegg og Østfold Energi følger på plassene tre til fem.

Kilde: energinorge.no