Klar beskjed fra lederen for NTNU Energi: Vi må vi gjøre noen grep, og det må vi starte med i dag!

Publisert

Denne uken samles akademia, industri og myndigheter i Trondheim for å dele erfaringer omkring temaet «Energy Transitions».

Her arrangeres blant annet workshops og en stor konferanse med mer enn 600 deltakere. Bakgrunnen for konferansen er at NTNU og Statoil har startet et strategisk samarbeid om framtidens energiløsninger. enerWE er tilstede i Trondheim og dekker arrangementet med intervjuer og podcast.

70 eksperter deltok på internasjonal workshop om naturgass

Mandag deltok omkring 70 eksperter på en internasjonal workshop med tema «The role of natural gas in the future energy system». Tirsdag er mer enn 600 deltakere samlet på konferansen som har fått navnet "Energy Transitions".

Vi er nødt til å gjøre noe med vårt energisystem

Vi tok en prat med Johan Hustad, Direktør for NTNU Energi. I tillegg er han styreleder i Energy Transition Conference.

- Hva ønsker dere å oppnå med alle initiativene som NTNU har denne uken?

- Vi vet jo alle at vi er nødt til å gjøre noe med vårt energisystem, forteller Johan Hustad til enerWE. Vi må bli mer miljøvennlige i fremtiden. Vi har skrevet under på tograderesmålet og må starte å intensivere arbeidet med å skaffe frem løsninger for mer miljøvennlig energi.

Hustad forteller at initiativene som tas denne uken er en del av en slik løsning.

Vi har alle en rolle, også studentene

- Vi tror at det er viktig å samle personer fra både akademia, industrien og myndighetene, for alle har en rolle. Vi kaller initiativet for Energy Transitions, altså omforming av energisystemer, og da trenger både å jobbe med konferanser der alle deltar, inkludert studenter, til mindre workshops på spesifikke temaer.

- Er togradersmålet realistisk?

- Ja, men vi er nødt til å få opp farten. Derfor prøver vi å intensivere ved å kople sammen ulike grupper. Akademia kan ikke sitte alene og modellere og snakke om ting. Vi må ha med oss industrien som skal gjennomføre dette, og vi må ha med oss myndighetene som skal legge til rette for en omstilling.

- Hva er naturgassens rolle i fremtidens energisystemer?

- Naturgassen vil ha ulike roller i fremtiden. Per i dag er vi verdens tredje største eksportør av naturgass. Norsk naturgass utgjør omkring 25 % av importen av naturgass i Europa, og den brukes på mange ulike flater.

Vi må starte i dag!

Johan Hustad forteller at naturgassen i dag spiller størst rolle innenfor varmesegmentet.

- Den brukes til oppvarming av hus, koking, matlaging og i industrien, særlig i det vi kaller høytemperaturindustri. I tillegg har vi et mindre market når det gjelder det å lage elektrisitet av naturgass.

Han understreker at det er snakk om store investeringer og lange tidsbaner.

- Derfor må vi begynne å jobbe med helt nye løsninger. Det haster med karbonfangst og lagring. Her ligger Norge, norsk industri og akademia langt fremme. I tillegg må vi se på hydrogen som en fremtidig løsning. Vi må se på hva dette betyr i fremtiden for infrastruktur, industriell utvikling, utdanning og forskning. Vi må jobbe med naturgass både som kilde i dag, men også som kilde i fremtiden. Da må vi gjøre noen grep, og det må vi starte med i dag. 

Powered by Labrador CMS