Informerer om nettregulering

Energi Norge arrangerer informasjonsmøter om nettregulering. Energi Norge vil i månedene fremover arrangere næringspolitiske verksteder for medlemmer om de forestående endringene i nettsektoren, med første møte i Bodø 5. juni. På bakgrunn av Reiten-utvalgets forslag til nettorganisering og planlagte endringer i nettreguleringen fra 2015, vil følgende temaer diskuteres: – Endringer i reguleringsmodellen for distribusjonsnettet – … Continued

Energi Norge arrangerer informasjonsmøter om nettregulering.

Energi Norge vil i månedene fremover arrangere næringspolitiske verksteder for medlemmer om de forestående endringene i nettsektoren, med første møte i Bodø 5. juni.
På bakgrunn av Reiten-utvalgets forslag til nettorganisering og planlagte endringer i nettreguleringen fra 2015, vil følgende temaer diskuteres:

– Endringer i reguleringsmodellen for distribusjonsnettet
– Ny markedsmodell med nye oppgaver for nettselskapene
– Implementering av Eldirektiv 3 i norsk lov
– Elhub
– Ny tariffmodell i distribusjonsnettet
– Smarte nett
– EU-regulering

Møter vil også avholdes i Bergen, på Kongsberg og Lillehammer til høsten.

For å opprettholde forsyningssikkerheten og bedre muligheten til å knytte til ny kraftproduksjon, skal det investeres 17-18 milliarder kroner i regionalnettet frem til 2020. Derfor er det viktig å få på plass en forutsigbar regulering med gode investeringsinsentiver nå.

Fra 2013 til 2014 falt selskapene inntektsrammer med om lag 20 prosent. Dette forsterket debatten knyttet til manglende forutsigbarhet i den økonomiske reguleringen. NVE planlegger høring til sommeren for endringer i reguleringsmodellen for regionalnettene og forslag om mer stabile inntektsrammer.

Klikk her for påmelding

Kilde: energinorge.no