Fraråder vindkraftverk

Miljødirektoratet anbefaler ikke utbygging i Trøndelag. Miljødirektoratet frarår at det blir gitt konsesjon for Brungfjellet vindkraftverk og Eggjafjellet/Åsfjellet vindkraftverk sør for Selbusjøen i Sør-Trøndelag. Stokkfjellet vindkraftverk i det samme området og Kopperaa vindkraftverk i Nord-Trøndelag blir også møtt med skepsis, men uten at Miljødirektoratet uttrykkelig frarår konsesjon, går det fram av to uttalelser til Norges … Continued

Miljødirektoratet anbefaler ikke utbygging i Trøndelag.

Miljødirektoratet frarår at det blir gitt konsesjon for Brungfjellet vindkraftverk og Eggjafjellet/Åsfjellet vindkraftverk sør for Selbusjøen i Sør-Trøndelag.

Stokkfjellet vindkraftverk i det samme området og Kopperaa vindkraftverk i Nord-Trøndelag blir også møtt med skepsis, men uten at Miljødirektoratet uttrykkelig frarår konsesjon, går det fram av to uttalelser til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

I uttalelsen om de tre planlagte vindkraftverkene i fjellområdene sør for Selbusjøen – i kommunene Melhus, Klæbu og Selbu – peker Miljødirektoratet på at gjeldende regional plan for vindkraft i Sør-Trøndelag «gir tydelige føringer om at vindkraft ikke ønskes i innlandet».

168 vindturbiner

NVE bør derfor ikke gi konsesjoner i innlandet før omfanget av utbygging langs kysten er klart og før regional plan for vindkraft eventuelt er rullert, skriver Miljødirektoratet.

De tre vindkraftverkene sør for Selbusjøen planlegges med til sammen cirka 168 vindturbiner. TrønderEnergi Kraft har søkt om konsesjon for cirka 65 vindturbiner i Brungfjellet vindkraftverk i Melhus og Klæbu kommuner og cirka 43 vindturbiner i Stokkfjellet vindkraftverk i Selbu kommune.

Selskapet E. ON har søkt om konsesjon for Eggjafjellet/Åsfjellet vindkraftverk med cirka 60 vindturbiner i Selbu kommune.

Betydelig konfliktnivå

E. ON har også søkt om konsesjon for Kopperaa vindkraftverk med 50 vindturbiner i Stjørdal og Meråker kommuner i Nord-Trøndelag.

For alle de fire prosjektene peker Miljødirektoratet på at «konfliktnivået er betydelig». Dette gjelder både av hensyn til friluftsliv, naturmangfold og truede og sårbare arter. Direktoratet legger blant annet vekt på at Brungfjellet og Eggjafjellet betraktes som Trondheims nærmeste villmark, og at behovet for frilufts- og rekreasjonsområder vil øke.

©NTB