Fosen Vind etablert

Investeringer for 7 milliarder på trappene. Fosen Vind AS er etablert og vindkraftinvesteringer på 7 milliarder kroner er et skritt nærmere. Selskapet, som eies av Statkraft (50,1%), Agder Energi (20,9%), NTE (14,5%) og TrønderEnergi (14,5%), skal eie tre store, planlagte vindparker. En investeringsbeslutning er planlagt i 2015, forutsatt lønnsomhet i prosjektene, sier Statkraft i pressemeldingen. Utbyggingen … Continued

Investeringer for 7 milliarder på trappene.

Fosen Vind AS er etablert og vindkraftinvesteringer på 7 milliarder kroner er et skritt nærmere. Selskapet, som eies av Statkraft (50,1%), Agder Energi (20,9%), NTE (14,5%) og TrønderEnergi (14,5%), skal eie tre store, planlagte vindparker. En investeringsbeslutning er planlagt i 2015, forutsatt lønnsomhet i prosjektene, sier Statkraft i pressemeldingen.

Utbyggingen på Fosen er ett av de største industriprosjektene noen gang i Trøndelag og kan bli det største løftet for fornybar energiproduksjon i Norge på mange år, sier konsernsjef i TrønderEnergi Ståle Gjersvold. Utbyggingsplanene forutsetter ferdigstillelse innen utløpet av 2020, for at prosjektene skal omfattes av det norsk-svenske elsertifikatmarkedet. Samlet investeringsbehov for de tre vindparkene er om lag 7 milliarder kroner. Selskapet vil legge til rette for en ekstern egenkapitalinnhenting i forkant av investeringsbeslutningen, som er planlagt i løpet av første halvår 2015.

Før eierne kan fatte investeringsbeslutning må lønnsomheten i prosjektene slås fast, og innhentingen av ekstern egenkapital i Fosen Vind være gjennomført, sier konsernsjef i NTE Christian Stav.  Hittil har ulike avskrivningsregler i Norge og Sverige favorisert prosjekter i Sverige, hvor det er investert betydelig mer i nye vindkraftprosjekter enn i Norge. Eierne av Fosen Vind mener derfor de norske avskrivningsreglene må harmoniseres med de svenske. Like vilkår vil øke sannsynligheten for investeringer i Norge innenfor elsertifikatmarkedet.

I sommer ble det sendt ut en forespørsel om vindturbiner på 600 MW, noe som er den største kostnaden i prosjektet, samt en viktig milepæl i investeringsbeslutningen neste år.