Felles prisberegning for 17 land

Priskoblingen i kraftmarkedet for Nordvest-Europa vokser. Den 13.mai ble kraftmarkedene i Spania og Portugal knyttet opp mot den allerede gjennomførte priskoblingen i Nordvest-Europa. Med Spania og Portugal består nå priskoblingen av 17 europeiske land med et totalt årlig forbruk på mer en 2000 TWh. EU trenger økt konkurransekraft og reduserte klimautslipp. Vi skaper et større … Continued

Priskoblingen i kraftmarkedet for Nordvest-Europa vokser.

Den 13.mai ble kraftmarkedene i Spania og Portugal knyttet opp mot den allerede gjennomførte priskoblingen i Nordvest-Europa. Med Spania og Portugal består nå priskoblingen av 17 europeiske land med et totalt årlig forbruk på mer en 2000 TWh.

EU trenger økt konkurransekraft og reduserte klimautslipp. Vi skaper et større og mer likvid europeisk marked. I tillegg sørger den europeiske priskoblingen for at vi optimaliserer nytten av investeringer i nett og mellomlandsforbindelser, sier direktør Bente Hagen i Statnett på statnett.no.

De 17 landene som nå er den del av priskoblingen er: Tyskland, Østerrike, Frankrike, Belgia, Nederland, Luxemburg, Storbritannia, Danmark, Finland, Sverige, Norge, Estland, Latvia, Litauen, Spania og Portugal.

Til sammen utgjør dette om lag 2400 TWh i årlig kraftprosuksjon som igjen utgjør 75% av kraftforbruket i Europa.