Få kontroll på energisløsingen

5 enkle tips. Standarden ISO 50001 Energiledelsessystemer hjelper deg med å etablere nødvendige systemer og prosesser for å forbedre energieffektiviteten. Systematisk energiledelse vil føre til kostnadsreduksjoner og reduserte utslipp av klimagasser. Identifisere: Grunnbelastning = energi som brukes når ingenting skjer Overvåking: Utvikle en enkel mekanisme for å overvåke energitrender i løpet av 12 måneder Fokusere … Continued

5 enkle tips.

Standarden ISO 50001 Energiledelsessystemer hjelper deg med å etablere nødvendige systemer og prosesser for å forbedre energieffektiviteten. Systematisk energiledelse vil føre til kostnadsreduksjoner og reduserte utslipp av klimagasser.

  • Identifisere: Grunnbelastning = energi som brukes når ingenting skjer
  • Overvåking: Utvikle en enkel mekanisme for å overvåke energitrender i løpet av 12 måneder
  • Fokusere på personer: Identifiser HVEM er ansvarlig for dem som bruker mye energi
  • Lytte: Overraskende mange energisløsere lager STØY
  • Se: Få en teknisk spesialist til å se det utstyret du har

Last ned infografikken «5 enkle tips for å få kontroll på energisløsingen – ISO 50001» som PDF