- Det er vanskelig for folk å ta inn over seg at de får redusert velferden

Publisert

Hva er den nye oljen? Norsk olje og gass har gitt fem studenter ett år for å stille de store spørsmålene rundt energi, velferd, klima og teknologi. Prosjektet har fått navnet Den nye oljen.

- Dere har reist landet rundt for å diskutere hva som er den nye oljen. Hva er den nye oljen?

- Vi har ikke kommet frem til noen konklusjon, sier Shara Mabast Ali til enerWE.no. Jeg tror ikke noen har svaret heller. Det er uvisst hva den nye oljen kan være.

- 38 % av norsk eksport kommer fra petroleum, og i statsbudsjettet kommer rundt 20 % av inntektene fra petroleum. Er du bekymret?

 • Les også: Forstår ikke det norske folk tallet 38?
 • Les også: Overoptimistiskforventning til oljeinntektene?
 • - Både og, forteller Katrine Haram Olsen til enerWE.no. Etterspørselen etter produktene vil synke. Samtidig er Norge utrolig flinke på teknologi. Vi har utrolig mye kunnskap. Vi har også mye kapital, men vi må bygge det videre. Vi må ha flere bein å stå på.

  Emil Yde Aasen forteller at stemningen er veldig forskjellig i de ulike landsdelene.

  - Ja, vi har vært i sør og vest, øst og nord. Stemningen til oljebransjen og det grønne skiftet er veldig ulik i de ulik i de ulike landsdelene. Engasjementet for olje- og gassbransjen er størst i nord pga. de lokale ringvirkningene fra utbyggingene. I vest er det ny optimisme rundt andre næringer som kommer i kjølvannet fra oljebransjen, men også en tro på at oljebransjen skal være viktig fremover.

  Yde Aasen forteller at stemningen er motsatt i øst.

  - I øst er man veldig negative til oljebransjen. Her distanserer man seg litt fra at olje driver med olje. I øst har man ikke det samme forholdet til inntektene og teknologien. Vi merker at det grønne skiftet og klimaengasjementet er mye sterkere i øst enn i vest og nord.

  Eyolf Strømme-Svendsen løfter frem realfag som noe av nøkkelen for AS Norge, men han er usikker på petroelumsfagene.

  - Jeg tror realfag er veldig viktig. Jeg har troen på ingeniørfagene. Jeg tror det kommer til å være et kjempemarked for ingeniører. Når det gjelder petroleum er det mye spennende, og det er det viktigste når man skal velge studie. Men det er et usikkert marked.

  Saresh Mohamad har studert petroleumsteknologi ved Universitetet i Stavanger.

  - Dersom jeg hadde visst om svingningene i arbeidsmarkedet på grunn av oljeprisen ville jeg kanskje valgt annerledes, forteller han. 

  - Dersom oljeinntektene går ned vil landet vårt kunne få mindre å rutte med. Er du bekymret dersom helsetilbud, skoletilbud og liknende blir dårligere?

  - I prosjektet "Den nye oljen" har vi reist rundt og stilt spørsmålet om hva folk er villig til å ofre av velferd, sykehus, skole og pensjon så svarer folk at de ikke er villig til å ofre noe. Det er vanskelig for folk å ta inn over seg at de får redusert velferden. Derfor jobber vi med å prøve å finne den nye oljen. Vi håper å kunne bevare velferden samtidig som vi bevarer naturen. Oppgaven er kompleks, men det er vår framtid, avslutter han.