Statnett
Energi Kristine Kotte-Eriksen Foto: Emil Løkås, Statnett

Derfor vil nettselskapene ha effekttariffer fremfor dagens energitariffer

…og derfor er det forbrukerne som kan bli straffet for det.

Ifølge en undersøkelse gjort for Energi Norge ønsker nettselskapene å gå bort ifra dagens tariffsystem, og gå over til effekttariff. Energitariff som brukes i dag måler hvor mye energi hver enkelt husholdning bruker, og så betaler man regning etter det.

– Ved bruk av effektariffer bestemmes størstedelen av det kunden betaler av hvor mye effekt kunden bruker. Dette i motsetning til energitariffer der det er energibruket som bestemmer kostnadene, forklarer Trond Svartsund, næringspolitisk rådgiver nett i Energi Norge.

Skal lønne seg å lade elbilen på natten

Ny teknologi i hjemmet, som for eksempel induksjonsovn og nye oppvarmingssystemer, bruker kort tid på selve oppvarmingen og tar derfor mye mer effekt. Med effekttariffer skal forbrukeren motiveres til å jevne ut forbruket, i stedet for å ha høye «effekttopper». På den måten vil det for eksempel lønne seg å lade elbilen om natten, og ikke når alt annet i huset trekker strøm for full guffe.

– Hvorfor mener nettselskapene at effekttariffen er den beste løsningen?

– Bruken av nettet er i ferd med å endre seg. Effekt blir mye viktigere og nye typer effektkrevende utstyr som induksjonsovner, gjennomstrømningsvannvarme og elbil-ladere tas i bruk. Dette er en av grunnene til at effekt kan være mer velegnet en energi til bruk i tarifferingen, sier Svartsund til enerWE.

På den måten vil de som har gamle ovner og mindre effektkrevende utstyr i hjemmet ikke merke stor forskjell ved en overgang fra energi- til effekttariff.

Vanskelig å forstå

På spørsmål om hva som er den største ulempen med effekttariff på, får vi dette svaret:

Det er mange måter å lage en tariff på. Utformingen vil uansett hva en velge være viktig. En effektariff er sannsynligvis noe vanskeligere å forstå enn en energitariff.

– Hvilken løsning er best for sluttbrukeren?

– Etter planen skal NVE gjøre en undersøkelse der de spør sluttbrukerne. Vi venter spent på resultatet fra denne, avslutter Svartsund.

Stikkord: , ,

Annonse
Ads banner